Formalny pracownik dziękuję List próbki

Oto przykładowy list z podziękowaniem, że pracodawca może napisać do pracownika, aby rozpoznał dobrą pracę pracownika. Jest to bardziej oficjalny przykład pracownika, który dziękuje za próbkę listu.

Oficjalne listy z podziękowaniami służą formalnym okazjom, które wymagają uznania poza klepnięciem po plecach lub prostego podziękowania. Na przykład prezes firmy może chcieć wysłać list rozpoznawczy do Marka za ustalenie rekordu sprzedaży firmy.

Dyrektor sprzedaży może również chcieć śledzić list prezydenta z formalnym listem z podziękowaniami za to, że przyczynił się do sukcesu firmy.

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich może chcieć uznać wydział, który zwrócił się we wszystkich otwartych planach rekrutacji trzy dni wcześniej i nie wymagał monitorowania HR. Dyrektor ds. Marketingu może użyć formalnego listu z podziękowaniami, aby podziękować zespołowi, który zdobył nagrody w branżowych kampaniach medialnych.

Pamiętaj, że list z podziękowaniami jest również odpowiedni dla współpracowników, pracowników różnych działów, menedżerów, przełożonych i kierowników, a także od szefa pracownika. Nikt nigdy nie poczuje się nieszczęśliwy, gdy otrzyma list z podziękowaniami lub listem uznaniowym.

Jak formalnie rozpoznać pracownika lub zespół

Litery i inne metody uznawania pracowników są dobrze odbierane, gdy są skutecznie prezentowane pracownikowi lub zespołowi .

Najlepsze formalne uznanie to:

Częste listy z podziękowaniami są doskonałym dodatkiem do zestawu narzędzi przywódcy. Oto przykład, który możesz wykorzystać jako przewodnik podczas pisania listów z podziękowaniami od pracowników.

Formalny list z podziękowaniami

Droga Mary,

Dzisiejsza prezentacja poszła bardzo dobrze i została dobrze przyjęta przez kierowników działów; Byłem także zadowolony, że zespół osiągnął kluczowe cele. Chciałbym osobiście podziękować za nieformalne wsparcie zespołu projektowego, aby pozostać na dobrej drodze i osiągnąć cel, jakim jest ten najważniejszy wkład w naszą rentowność w tym roku.

Bez chęci wzmożenia wysiłków i pomimo ciągłych przeszkód ze strony członków zespołu, utrzymywanie zespołu na właściwej drodze, projekt z pewnością zboczył z kursu. Byłoby to niekorzystne dla naszych klientów i wyników biznesowych w tym roku.

W szczególności planowanie spotkań w określonym celu, korzystanie z porządku obrad z przydziałami czasu, minut spotkań w ciągu 24 godzin i doskonałe ułatwienie spotkania naprawdę pomogły zespołowi w osiągnięciu postępu. Oni, dzięki waszemu przywództwu, osiągnęli pożądany rezultat - 5-procentowy wzrost rentowności produktu.

Jeśli chodzi o stronę kreatywną, podjęcie przez zespół wyjazdów terenowych, aby zobaczyć, co kilka niekonkurujących firm zrobiło na podobnym projekcie, wydaje się również być kluczowym czynnikiem sukcesu. Przynieśli pożyteczną nową wiedzę do firmy.

Jeszcze raz, dziękuję. Projekt był wart twojego czasu i inwestycji, a w imieniu całego zespołu zarządzającego chciałbym, abyś wiedział, że naprawdę doceniamy twoje wysiłki.

Otrzymasz również premię w wysokości 5.000 $, aby podziękować Ci za wkład. Otrzymasz go w następnej wypłacie.

Pozdrowienia,

Alison Welner

Wiceprezes ds. Zarządzania produktem