10 najlepszych umiejętności przywódczych

Umiejętności przywódcze Pracodawcy szukają

Niezależnie od tego, czy jest się kierownikiem biura, czy liderem projektu, wszyscy dobrzy liderzy wymagają wielu umiejętności miękkich, aby pomóc im w pozytywnej interakcji z pracownikami lub członkami zespołu. Pracodawcy poszukują tych umiejętności u kandydatów, których zatrudniają na stanowiska kierownicze.

Oto 10 najlepszych umiejętności, które sprawiają, że silny lider w miejscu pracy.

10 najlepszych miękkich umiejętności przywódczych

1. Komunikacja

Jako lider musisz umieć jasno i zwięźle wytłumaczyć pracownikom wszystko, od celów organizacyjnych po konkretne zadania.

Liderzy muszą opanować wszystkie formy komunikacji, w tym rozmowy jeden-na-jeden, wydziałowy i pełen personel, a także komunikację przez telefon, e-mail i media społecznościowe.

Duża część komunikacji wymaga słuchania. Dlatego też liderzy powinni ustanowić stały przepływ informacji między nimi a ich personelem lub członkami zespołu, poprzez politykę otwartych drzwi lub regularne rozmowy z pracownikami. Przywódcy powinni być regularnie dostępni, aby omawiać problemy i obawy z pracownikami.

2. Motywacja

Przywódcy muszą zainspirować swoich pracowników, aby dołożono wszelkich starań w celu ich organizacji; sprawiedliwe wypłacanie pracownikom zwykłej pensji zwykle nie jest wystarczającą inspiracją (chociaż jest to również ważne). Istnieje wiele sposobów na motywowanie pracowników: możesz budować samoocenę pracowników poprzez uznanie i nagrody lub poprzez dawanie pracownikom nowych obowiązków w celu zwiększenia inwestycji w firmę.

Musisz dowiedzieć się, jakie czynniki motywujące najlepiej działają dla Twoich pracowników lub członków zespołu, aby zwiększyć produktywność i pasję.

3. Delegowanie

Przywódcy, którzy sami podejmą się zbyt wielu zadań, będą mieć trudności z uzyskaniem czegokolwiek. Przywódcy ci często obawiają się, że delegowanie zadań jest oznaką słabości, podczas gdy w rzeczywistości jest to znak silnego lidera.

Dlatego musisz określić umiejętności każdego z pracowników i przypisać obowiązki każdemu pracownikowi w oparciu o jego zestaw umiejętności . Poprzez delegowanie zadań członkom personelu możesz skupić się na innych ważnych zadaniach.

4. Positivity

Pozytywne nastawienie może przejść długą drogę w biurze. Powinieneś być w stanie śmiać się z siebie, gdy coś nie pójdzie zgodnie z planem; Pomaga to w tworzeniu szczęśliwego i zdrowego środowiska pracy, nawet w okresach intensywnych i stresujących. Proste działania, takie jak wypowiadanie pracowników o swoich wakacyjnych planach, pozwolą na stworzenie pozytywnej atmosfery w biurze i podniesienie morale wśród pracowników. Jeśli pracownicy czują, że pracują w pozytywnym otoczeniu, będą bardziej skłonni do pracy, a zatem będą chętniej wkładać długie godziny w razie potrzeby.

5. Wiarygodność

Pracownicy muszą być w stanie czuć się komfortowo przychodząc do swojego kierownika lub lidera z pytaniami i wątpliwościami. Ważne jest, abyś zademonstrował swoją uczciwość - pracownicy zaufają tylko tym, których szanują. Będąc otwartym i uczciwym, zachęcisz do tego samego rodzaju uczciwości wśród swoich pracowników.

6. Kreatywność

Jako lider musisz podjąć szereg decyzji, które nie mają jasnej odpowiedzi; dlatego musisz umieć myśleć nieszablonowo.

Nauka próbowania nietradycyjnych rozwiązań lub rozwiązywania problemów w nietradycyjny sposób pomoże rozwiązać nierozwiązywalny problem. Większość pracowników będzie pod wrażeniem i zainspirowana przez lidera, który nie zawsze wybiera bezpieczną, konwencjonalną ścieżkę.

7. Informacja zwrotna

Liderzy powinni nieustannie szukać okazji do dostarczania użytecznych informacji członkom zespołu na temat ich wyników. Istnieje jednak cienka granica między oferowaniem pracownikom porad i pomocy a mikromanowaniem. Ucząc pracowników, jak poprawić pracę i podejmować własne decyzje, poczujesz się pewniej, przekazując zadania swoim pracownikom.

8. Odpowiedzialność

Lider jest odpowiedzialny za sukcesy i porażki swojego zespołu. Dlatego musisz być gotowy zaakceptować winę, gdy coś nie idzie prawidłowo.

Jeśli pracownicy zobaczą, jak ich przywódcy wskazują palcami i obwiniają innych, stracą dla ciebie szacunek. Zaakceptuj błędy i niepowodzenia, a następnie opracuj jasne rozwiązania do poprawy.

9. Zaangażowanie

Ważne jest, aby przywódcy postępowali zgodnie z tym, co robią. Powinieneś być gotów poświęcić dodatkowe godziny na wykonanie zadania; pracownicy zobaczą to zobowiązanie i pójdą za twoim przykładem. Podobnie, jeśli obiecujesz pracownikowi nagrodę, taką jak przyjęcie w biurze, zawsze powinieneś postępować. Lider nie może oczekiwać, że pracownicy zaangażują się w pracę i swoje zadania, jeśli nie będą w stanie tego zrobić.

10. Elastyczność

Nieszczęśliwe wypadki i zmiany w ostatniej chwili zawsze pojawiają się w pracy. Przywódcy muszą być elastyczni, akceptując wszelkie zmiany, które nadejdą. Pracownicy docenią Twoją zdolność do zaakceptowania zmian w kroku i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Podobnie liderzy muszą być otwarci na sugestie i opinie. Jeśli twoi pracownicy są niezadowoleni z aspektu środowiska biurowego, wysłuchaj ich obaw i bądź otwarty na dokonywanie koniecznych zmian. Pracownicy docenią zdolność lidera do akceptowania odpowiednich informacji zwrotnych.

Listy umiejętności: Umiejętności zatrudnienia podane przez Job | Listy umiejętności do CV

Przeczytaj więcej: Lista umiejętności przywódczych | Umiejętności Executive | Słowa kluczowe przywództwa dla CV