Wskazówki dotyczące zarządzania czasem dla menedżerów sprzedaży

Najczęstszą skargą zarządzania sprzedażą jest to, że nigdy nie ma wystarczająco dużo czasu, aby wszystko załatwić. Wielu menedżerów sprzedaży pracuje sześćdziesiąt, a nawet siedemdziesiąt godzin tygodniowo, ale ich skrzynki odbiorcze są zawsze przepełnione pilnymi zadaniami. Jeśli taka jest Twoja sytuacja, być może trzeba będzie przyjrzeć się temu, jak korzystasz z zarządzania czasem.

Jako menedżer ds. Sprzedaży należy poświęcić lwią część swojego czasu na zarządzanie sprzedawcami.

Wydaje się to oczywiste, jednak menedżerowie ds. Sprzedaży często są uwikłani w inne projekty - czy to pilnie potrzebny raport dla dyrektora generalnego, seria spotkań z dyrektorami firm, czy też definiowanie wymagań dla nowej platformy CRM . Większość z tych zadań to zdarzenia jednorazowe, ale nie wcześniej niż zakończyłeś każdy projekt, niż następny projekt pojawi się na twoim biurku.

Jeśli toniesz w morzu papierkowej roboty, to twój menedżer może potrzebować budzenia. Większość firm generuje znacznie więcej raportów i innych dokumentów administracyjnych, niż potrzebują. Współpracując z menedżerami sprzedaży, możesz prawdopodobnie zidentyfikować kilka niekrytycznych procesów i usunąć je ze swojego życia. Po prostu cięcie dokumentów może znacznie zmienić Twój wolny czas w biurze.

Spotkania

Spotkania to kolejny potencjalny czas. Jeśli, jak większość menedżerów sprzedaży, masz cotygodniowe poniedziałkowe spotkanie zespołu, zadaj sobie pytanie, czy musisz spędzać te wszystkie godziny na spotkaniu zespołu co miesiąc.

Czy zamiast tego możesz przejść na spotkanie co drugi tydzień? Jeśli nie, czy możesz ograniczyć czas spędzony podczas spotkania, delegując zadania do jednostek zamiast dyskutować o nich bez końca w grupie? Można uniknąć innych rodzajów spotkań, wysyłając delegata, który odsyła z powrotem do Ciebie lub żądając, aby Twoja obecność została całkowicie pominięta, jeśli uważasz, że Twój wkład nie jest konieczny.

Twój menedżer może kosztować Cię dużo czasu, wysyłając serię "krytycznych czasowo" projektów na swój sposób. W takim przypadku spróbuj wyjaśnić jej, że twój zespół cierpi z powodu czasu poświęcanego na pracę nad tymi projektami i zapytaj, czy niektóre z nich mogą być obsługiwane przez innych lub po prostu odroczone. Jeśli nadal będzie wysyłać ci projekty, nawet po tym, jak zgodzi się je cofnąć, być może uda Ci się odeprzeć, mówiąc coś w rodzaju: "Zaplanowałem moje popołudnie, by pójść z George'em i Lindą na prezentację, aby zamknąć wielką umowę z firmą X Czy powinienem nadać priorytet twojemu projektowi? "Twój szef może nagle uświadomić sobie, że jej zadanie nie jest wcale tak pilne.

Jeśli okaże się, że nadal masz więcej zadań niż godzin w ciągu dnia, bezwzględnie traktuj ich priorytetowo. Trzy najważniejsze zadania związane z zarządzaniem sprzedażą to planowanie sprzedaży, szkolenie i coaching Twoich sprzedawców (co obejmuje pomoc w przypadku wstrzymanych transakcji i innych jednorazowych problemów ze sprzedażą). Działania związane z którymkolwiek z tych trzech obszarów powinny znaleźć się na pierwszym miejscu w codziennym planowaniu, nawet jeśli oznacza to, że kolejne zadanie zostanie opóźnione o dodatkowe kilka dni.

Śledzenie czasu

Jednym ze sposobów, aby utrzymać się na dobrej drodze jest zaplanowanie podstawowych funkcji zarządzania z dużym wyprzedzeniem, a następnie traktować te czasy jako święte.

Możesz na przykład zdecydować, że w każdą środę i czwartek po południu między 14 a 15 odbędziesz spotkanie z jednym ze sprzedawców i przejrzysz ich ostatni występ. W takim przypadku nic innego jak poważna katastrofa nie powinno spowodować zmiany terminu. Na początku może to być trudne, ale obserwowanie sprzedaży twojego zespołu w odpowiedzi na twoje wysiłki wystarczająco szybko zmąci ból.