FDIC

Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytowych

Czym jest FDIC: FDIC jest Federalną Korporacją Ubezpieczeń Depozytów, która nadzoruje zarówno banki, jak i instytucje S & L (oszczędności i pożyczki). FDIC stara się zapobiegać oszustwom i niewłaściwym praktykom bankowym oraz zarządza systemem gwarantowania depozytów, który chroni deponentów w przypadku bankructwa.

FDIC jest odrębną organizacją z Rezerwy Federalnej i ma inny zestaw priorytetów. Fed koncentruje się prawie wyłącznie na kwestiach makroekonomicznych, takich jak stopy procentowe i ogólna podaż kredytów.

Z kolei FDIC ma za zadanie nadzorowanie działalności poszczególnych banków. Dodatkowo, FDIC ma zespół ekonomistów i analityków finansowych, którzy monitorują wpływ istniejących przepisów i regulacji na system bankowy i którzy opracowują propozycje ulepszeń.

Należy pamiętać, że FDIC nie ma związku z SIPC, który ubezpiecza konta w firmach maklerskich.

Organizacja: FDIC zatrudnia około 5000 pracowników w 87 biurach. Jego 7 regionalnych siedzib to:

Kariery: Główne ścieżki kariery w FDIC to:

Edukacja i kształcenie: Najbardziej wymagające wykształcenie i doświadczenie zawodowe na stanowiskach w FDIC to:

Praktyki: FDIC oferuje różnorodne programy stażowe dla uczniów od szkoły średniej do poziomu absolwenta, w tym: