Prawnicy w finansach

Sektor finansowy i możliwe kariery dla prawników

Branża usług finansowych jest w wysokim stopniu regulowana , a prawnicy mają poświadczenia, na które jest duże zapotrzebowanie. Połączyć te dwa czynniki i usługi finansowe zaczyna wyglądać jak obiecująca druga kariera jako prawnik lub inni ludzie w dziedzinie prawa, którzy chcą zmiany ostrości lub kierunku.

Kariera dla producentów

Zarówno doradcy finansowi, jak i planiści finansowi prowadzą kariery, w których prawo jest stałym czynnikiem.

Opodatkowanie i przepisy dotyczące trustów i nieruchomości są głównymi kwestiami w zarządzaniu finansami osobistymi i małymi przedsiębiorstwami. Prawnicy mogą oferować nieocenioną wiedzę w tych sektorach.

Większość dużych firm świadczących usługi finansowe zazwyczaj nie zezwala prawnikom na oferowanie niczego, co choć trochę przypomina poradę prawną, więc jest to jedna z wad - nie wykorzystujesz całego szkolenia, wykształcenia i wiedzy. Musisz być przynajmniej trochę ostrożny w korzystaniu ze swojej wiedzy prawnej. Duże firmy zazwyczaj zrzekną się, że nie udzielają porad podatkowych lub prawnych w celu ograniczenia ekspozycji na nieszczęśliwych klientów.

Z drugiej strony, niektórzy butikowi dostawcy usług finansowych - zwłaszcza ci, którzy oferują bogate usługi - faktycznie oferują przygotowanie podatkowe, doradztwo podatkowe i tworzenie zaufania wśród swoich usług. Wśród tych dostawców są niektóre firmy powiernicze i wyspecjalizowane małe firmy świadczące usługi finansowe, powszechnie nazywane biurami rodzinnymi.

W zależności od przepisów w twoim stanie, możliwe jest oferowanie praktyki planowania finansowego w połączeniu z firmą prawniczą. Jeśli tak, możesz zostać prawnikiem, który zdecyduje się uzyskać certyfikat jako planista finansowy lub zdecyduje się zatrudnić jedną lub więcej osób w twojej firmie. Możesz być planistą finansowym, który zdecyduje się dodać stopień prawny do swojego CV, lub możesz zatrudnić jednego lub więcej prawników, aby rozwinąć możliwości swojej firmy.

Wspieraj Kariery

Najbardziej oczywistym obszarem wymagającym specjalistycznej wiedzy prawnej po stronie wsparcia usług finansowych jest dziedzina ogólnie uznana za zgodną, ​​prawną i podatkową. Nic dziwnego, że wiele miejsc pracy w tym obszarze wymaga uprawnionego adwokata, posiadacza dyplomu prawnego lub wyszkolonego i certyfikowanego urzędnika.

Ponadto wiele działów w firmach świadczących usługi finansowe musi rozliczać się z wewnętrznym lub zewnętrznym doradcą prawnym. Na przykład tekst wszystkich komunikatów skierowanych do klientów lub do ogółu społeczeństwa, takich jak broszury marketingowe i reklamy, musi zazwyczaj przejść weryfikację prawną. Posiadanie kogoś z personelu z doświadczeniem prawniczym może być cenne, pomagając departamentowi przewidzieć, jakiego rady będzie potrzebować, a tym samym uniknąć zmarnowanego wysiłku. Wreszcie, tło prawne może poprawić twoje przyszłe perspektywy awansu na wyższe kierownictwo.

Specjalizuj się w dziedzinach finansowych

Oczywiście oczywistym kursem byłoby po prostu praktykowanie w dziedzinie prawa związanej z finansami. Zdobyłeś stopień naukowy, zdałeś egzamin, więc trzymaj się swojego gontu z zamiarem ćwiczenia w obszarze obejmującym wszystkie twoje interesy. Nie ma zasady mówiącej, że musisz być lekarzem pierwszego kontaktu - i faktycznie prawnicy ci nie są zazwyczaj uznawani za ekspertów w jednej dziedzinie.

Możesz skupić się na prawie nieruchomości, prawie upadłościowym, małym prawie gospodarczym lub prawie konsumenckim. Możliwości są nieskończone.