Wskazówki dotyczące listu motywacyjnego dla studentów

Kiedy starasz się o pracę i staż, ważne jest przygotowanie dobrze napisanego listu motywacyjnego . Napisanie atrakcyjnego listu motywacyjnego jest kluczowym elementem skutecznego poszukiwania pracy dla studentów . Przemyślany list motywacyjny pokaże pracodawcom, że jesteś zmotywowanym kandydatem i przykładasz dużą wagę do możliwości zatrudnienia.

List jakościowy przekaże pracodawcom zarówno powody, dla których jesteś zainteresowany pracą, jak i stażem, a także, w jaki sposób Twoje wykształcenie pozwoli Ci osiągnąć najlepsze wyniki.

Wreszcie Twój list motywacyjny służy jako próbka do pisania i pokaże pracodawcom, że możesz komunikować się logicznie i skutecznie. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci napisać jak najlepsze listy motywacyjne.

10 najlepszych listów motywacyjnych dla studentów

1. Ostrożnie zbadaj swoją docelową pracę przed rozpoczęciem pisania listu. Oceniaj umiejętności, wiedzę, wykształcenie, doświadczenie i cechy osobiste wymagane do osiągnięcia sukcesu. Niektóre z nich będą widoczne w ogłoszeniu o pracę, które dostarczył pracodawca. Uzupełnij te informacje, przeprowadzając wywiady informacyjne z absolwentami w terenie. Zapytaj ich, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces w tej roli. Skonsultuj się z biurem karier uczelni, aby uzyskać sugestie dotyczące innych zasobów informacji na temat tej dziedziny.

2. Sporządź listę aktywów w tle, która najbardziej odpowiada wymaganiom dotyczącym stanowiska. Twoimi zasobami mogą być umiejętności, zajęcia, wiedza, doświadczenia, cechy osobiste, wyróżnienia, nagrody, motywacje lub zainteresowania.

Skonstruuj listę 7-10 powodów, dla których pracodawca powinien zatrudnić cię do tej pracy lub stażu.

3. Dla każdego zasobu zestawiono frazę odnoszącą się do tego, w jaki sposób wykorzystano tę siłę, aby odnieść sukces w roli, projekcie, pracy lub działalności. Na przykład: "Moje umiejętności perswazyjne pozwoliły mi rozszerzyć członkostwo w bractwie o 25%." W niektórych przypadkach więcej niż jeden zasób można powiązać z konkretnym dowodem, np. "Silne pisanie, badania i umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych przyczyniły się do mojego sukcesu jako reportera gazety szkolnej". Łączenie tych zwrotów będzie rdzeniem twojego listu.

4. W swoim pierwszym akapicie upewnij się, że odwołujesz się do określonej pozycji lub kategorii prac, które chciałbyś wziąć pod uwagę. Jeśli ktokolwiek znał pracodawcę (jak ałun, który tam pracuje!) Odniósł się do tej okazji, upewnij się, że wymieniłeś ich nazwisko na początku twojego listu. Ton entuzjazmu i silne oświadczenie o interesie powinny znaleźć odzwierciedlenie w pierwszym akapicie. Niektórzy kandydaci wykorzystają krótkie oświadczenie na końcu pierwszego akapitu, aby zademonstrować swoje zainteresowanie i podsumować dopasowanie. Na przykład: "Moja fascynacja liczbami w połączeniu z moimi silnymi umiejętnościami rachunkowymi i małymi umiejętnościami matematycznymi powinna pomóc mi wnieść solidny wkład w tę rolę".

5. Używaj krótkich akapitów , aby pracodawcy mogli szybko przeskanować dokument, nie będąc przytłoczonym dużymi blokami tekstu. Spróbuj ograniczyć akapity do siedmiu lub mniej linii tekstu.

6. Używaj czasowników akcji lub umiejętności, takich jak utworzone, zwiększone, obliczone, przeanalizowane, zainicjowane i zreorganizowane, aby dynamicznie przedstawiać Twoje tło. Oto umiejętności wymieniane przez studia wyższe.

7. Pracodawcy absolwentów szkół wyższych często szukają przyszłych liderów swojej organizacji. Dołącz oświadczenia do listu, które pokazują jakąkolwiek skuteczną rolę przywódczą, którą grałeś w organizacjach studenckich, zespołach lub grupach akademickich.

8. Zaprezentuj uznanie, które otrzymałeś od byłych pracodawców, trenerów lub wykładowców w celu wyróżnienia kluczowych zasobów. Na przykład "Mój przełożony wyznaczył mnie na przywódcę zmiany ze względu na moją zdolność do orientowania i motywowania innych członków personelu".

9. Jeśli szukasz miejsca odległego od twojego kampusu lub domu, niech pracodawca z łatwością przeprowadzi z tobą wywiad, wspominając, kiedy możesz być w ich okolicy. Na przykład: "Będę odwiedzać waszą okolicę podczas mojej nadchodzącej wiosennej przerwy, czy możemy się spotkać na rozmowę w tym czasie?"

10. Użyj silnego zamknięcia, aby potwierdzić swój wysoki poziom zainteresowania i przekonanie, że pozycja jest znakomita. W przypadku stanowisk poza programem rekrutacji w kampusie, rozważ dołączenie oświadczenia, że ​​skontaktujesz się z nimi w celu kontynuacji twojego listu i zbadania możliwości zorganizowania rozmowy kwalifikacyjnej.

Postępując zgodnie z tymi sugestiami i tworząc mocny list motywacyjny, pokażesz pracodawcom, że poważnie podchodzisz do pracy i chcesz ciężko pracować, aby osiągnąć swoje cele.