Przerwy i wymagania obiadowe

Co pracodawcy powinni robić w związku z przerwami i obiadem w pracy?

Przerwy i przerwy w pracy to okresy czasu określone przez pracodawcę, podczas których pracownicy nie aktywnie pracują w miejscu pracy. Pracownicy używają czasu przerwy, który zwykle trwa od 5 do 20 minut na cztery przepracowane godziny, do jedzenia, odwiedzania toalety, czytania, rozmowy z przyjaciółmi, palenia i obsługi osobistego biznesu.

Amerykański Departament Pracy (DOL) nie ma żadnych wymagań dotyczących przerw w pracy pracodawcy i czasu wolnego w pracy.

Jednakże, jeśli pracodawca zapewnia przerwy kawowe z dala od pracy (zazwyczaj 20 minut lub mniej), pracodawca jest zobowiązany do zaliczenia tych godzin jako wynagrodzenie. Liczą się także na akumulację godzin kwalifikujących się do zapłaty za nadgodziny .

Okresy posiłków, które zwykle trwają od 30 do 60 minut, podczas których pracownik spożywa śniadanie, obiad lub kolację, są postrzegane inaczej przez DOL i różne stany. Przerwy na lunch lub posiłki nie są uznawane za czas pracy przez DOL i nie podlegają rekompensacie, chyba że według uznania pracodawcy lub jeśli wymaga tego prawo stanowe.

Pracownicy nieobjęci zwolnieniem są najczęściej przydzielani do przerw obiadowych. Zwolnieni pracownicy poświęcają swoją godzinę, gdy znajdują dogodny czas. Pracodawcy nie muszą zezwalać pracownikom na opuszczanie miejsca pracy, jeśli w inny sposób są całkowicie zwolnieni z obowiązków w czasie posiłku.

Dodatkowo musisz mieć świadomość, że dwie trzecie stanów ma własne zasady dotyczące długości przerwy obiadowej lub przerwy w posiłkach przydzielonej podczas dni roboczych o różnej długości.

Jeszcze więcej państw ma przepisy dotyczące przerw i lunchu dla nieletnich.

Częste pytania dotyczące posiłków i przerw

Czy pracodawca musi zapłacić pracownikowi zwolnionemu z zwolnienia, który pracuje przez lunch bez pozwolenia?

Tak, robisz. Nawet jeśli wyraźnie powiedziałeś pracownikowi, aby zrobił sobie przerwę, a nawet jeśli pracownik wyszedł z pracy, jeśli nadal pracowała w przerwie, musi zostać opłacona.

Możesz zdyscyplinować pracownika za pomocą dowolnych środków, w tym zwolnienia, ale pracownik musi otrzymać wynagrodzenie za cały czas pracy.

Czy pracodawca może zaciągnąć wynagrodzenie zwolnionego pracownika, który bierze długi obiad?

Nie. Zwolnieni pracownicy otrzymują taką samą wypłatę w każdym okresie rozliczeniowym, niezależnie od tego, ile godzin pracują. Tak więc, jeśli zwolniony pracownik spędza we wtorek dwie godziny w porze lunchu, jej wypłata pozostaje taka sama.

Mój stan wymaga przerw po określonej liczbie godzin pracy. Co się stanie, jeśli moi pracownicy odmówią ich zabrania?

Jesteś odpowiedzialny. Odpowiedzialność za przestrzeganie prawa stanowego spoczywa bezpośrednio na barkach pracodawcy. Upewnij się, że Twoi pracownicy robią przerwy.

Czy mogę wymagać, aby mój zwolniony pracownik jadł obiad w określonym czasie?

Tak, możesz. Podczas gdy powinieneś dać większości zwolnionych pracowników ogólną kontrolę nad tym, w jaki sposób planują swój dzień, możesz wymagać, aby zrobili sobie przerwę na lunch w określonym czasie. Oceń, czy jest to coś, co jest konieczne, a jeśli nie, pozwól swojemu zwolnionemu pracownikowi kontrolować swój własny harmonogram.

Przykładem, w którym może się to okazać konieczne, jest zwolnienie menedżera sklepu. Zawsze potrzebujesz kierownika na służbie i możesz zaplanować lunch tak, aby wszyscy menadżerowie nie byli w tym samym czasie.

Czy pracodawca może poprosić pracownika niezwiązanego z pracownikami o zwolnienie z pracy podczas obiadu?

Tak, w ramach ograniczeń. Dopóki jest to uważane za "de minimus", możesz to zrobić. Na przykład, można powiedzieć: "Jane, gdzie jest plik w projekcie Smith?", Ale nie jest w porządku powiedzieć: "Jane, czy możesz dostać mi plik w projekcie Smith i dodać nasze dotychczasowe wydatki?" To ostatnie pytanie powinno poczekać, aż jej przerwa się skończy.

Czy pracownicy mogą zrezygnować z przerw i wrócić do domu wcześniej?

Może. To zależy od twojego prawa stanowego i twoich potrzeb biznesowych. Jeśli twoje państwo wymaga przerwy na lunch, muszą zrobić sobie przerwę. Jeśli twój stan nie wymaga określonych przerw, to Twoja firma musi ustalić, czy jest to dopuszczalne.

To może mieć lub nie mieć sensu, aby pozwolić komuś pominąć lunch i wrócić do domu wcześniej, ale to decyzja zarządcza.

Pamiętaj, że pracownicy, którzy nie mieli czasu na jedzenie, mogą nie osiągnąć tak wysokiego poziomu, jak to konieczne.