Muzealna lista umiejętności kustosza i przykłady

Kustosze Muzeum Umiejętności na CV, podania o pracę i wywiady

Kuratorzy muzeum nabywają i chronią zbiory muzealne i prezentują je publicznie. Wiele osób zbiera pieniądze na swoje muzeum i tworzy materiały edukacyjne związane z ich kolekcjami. Kuracja obejmuje bardzo szeroki zakres zadań i wymaga zarówno bardzo głębokiej, jak i bardzo szerokiej wiedzy specjalistycznej.

Chociaż płaca może czasami być niska, a godziny mogą być długie i zróżnicowane, kuratorzy często wyrażają bardzo wysoki poziom zadowolenia z pracy.

Pracują nad tematami, z których są pasjonatami, i wiedzą, że to, co robią, stanowi prawdziwą różnicę dla społeczności i społeczeństwa.

Prace kuratorskie mogą się bardzo różnić, w zależności od rodzaju muzeum. Kuratorzy w muzeach artystycznych muszą być ekspertami w dziedzinie sztuki, historii sztuki oraz autentykacji i konserwacji dzieł sztuki. Kuratorzy w muzeach historycznych muszą być historykami. Kuratorzy w muzeach naukowych muszą odbyć szkolenie naukowe. Ale wszystkie działania mają pewne wspólne cechy i dlatego wymagają pewnych stałych umiejętności.

Jak zostać kuratorem Muzeum

Chociaż niektóre małe, lokalne muzea mogą być kuratorowane przez samouków, profesjonalna opieka wymaga uzyskania tytułu magistra w dowolnej z kilku odpowiednich dziedzin. Studenci, którzy nie ukończyli jeszcze studiów, często znajdują pracę jako asystenci kuratorów. Te miejsca pracy dla studentów mogą mieć kluczowe znaczenie dla późniejszej pomyślnej kariery, ale często przynoszą niewielką lub zerową pensję.

Zostanie głównym kuratorem w ważnym muzeum wymaga zarówno doktoratu, jak i doktora. i co najmniej pięć lat doświadczenia w terenie. Proces ten może być długi i trudny, a jednak wielu kuratorów nie podjęło w ogóle żadnych działań. Wielu wyszkolonych początkowo w innej karierze, na przykład w badaniach naukowych lub nauczaniu, odkryło, że zostali przypadkowo zakwalifikowani do kuracji tylko wtedy, gdy otworzyła się okazja.

Przykłady Muzeum Kustosze Umiejętności

Umiejętności techniczne
Umiejętności techniczne różnią się w zależności od rodzaju materiałów gromadzonych przez muzeum. Na przykład kurator muzeum sztuki musiałby wiedzieć, w jaki sposób uwierzytelniać obrazy, podczas gdy kurator muzeum historii naturalnej musiałby wiedzieć, jak określić wiek skamieniałości.

Komunikacja pisemna i werbalna
Komunikacja jest dużą częścią kuracji. Personel muzeum nie tylko musi dobrze funkcjonować jako zespół, ale wymaga dobrej komunikacji wewnętrznej, ale kuratorzy muszą zarówno uczyć społeczeństwo, jak i dotrzeć do potencjalnych darczyńców. Pisanie grantów stało się ważną częścią pracy, ponieważ publiczne fundusze na muzea spadły w ostatnich dziesięcioleciach. Pisanie dla publiczności może obejmować wszystko, od tworzenia etykiet z wzorami do tworzenia broszur, a nawet książek.

Kuratorzy również przedstawiają rozmowy na temat zbiórki lub szkolenia i nadzorują tych, którzy robią. Nawet tworzenie wyświetlaczy jest formą komunikacji. Większość komunikacji ze społeczeństwem jest objęta ogólnym kierunkiem umiejętności interpretacyjnych.

Umiejętności badawcze
Kuratorzy muzeum są odpowiedzialni za zdobywanie jak największej ilości informacji na temat kolekcji, tak aby mogli odpowiednio się nią zająć, aby móc przekazać tę informację do wiadomości publicznej.

Kuratorzy muszą również być w stanie rozpoznać, czy przedmiot jest na tyle ważny, aby muzeum go nabyło i czy przedmioty są prawdziwe.

Wszystkie te zadania wymagają zarówno bezpośredniego badania samych obiektów, jak i rozległych badań terenowych i czytania. Kuratorzy muszą również współpracować z naukowcami lub naukowcami, którzy mogą pracować z materiałami muzeum lub przygotowywać materiały, które muzeum może albo kupić, albo zaakceptować na kredyt.

Umiejętnośći zarządzania
Główne muzea zatrudniają duże sztaby kuratorskie. Główny kurator musi zarządzać całym zespołem . Obejmuje to delegowanie, ustalanie priorytetów, budżetowanie, koordynację, utrzymanie standardów i odpowiednie szkolenie nowych członków zespołu. Kreatywne rozwiązywanie problemów jest ważne, ponieważ wszystko, od epidemii szkodników po spory personalne, mogłoby zagrozić kolekcji lub misji edukacyjnej muzeum.

Wielu wiodących kuratorów w ogóle nie wykonuje bezpośredniej pracy nad kolekcjami. Większość czasu i energii skupia się na śledzeniu działań innych członków zespołu i zapewnieniu, że wszystkie niezbędne bazy są objęte gwarancją.

Muzealna lista umiejętności kustosza

Oto lista umiejętności wymaganych do muzealnej kuracji. Możesz użyć tej listy, aby określić, czy masz potencjał, aby dostać się do tej linii pracy.

A - D

E - L

M - P

R - W