Jakbyś siebie opisał? Najlepsze odpowiedzi

Jak opisać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Niektóre z najczęściej zadawanych pytań o rozmowę o pracę dotyczą opisywania Ciebie. Jaki jest najlepszy sposób na odpowiedź na pytanie typu " Powiedz mi o sobie ?" lub "Jak opisałbyś siebie?" Chociaż to pytanie jest bardzo typowe, odpowiedź nie zawsze jest tak prosta, jak się wydaje.

Dlaczego ankieterzy zadają takie pytanie

Pracodawcy proszą o opisanie siebie z kilku powodów. Po pierwsze, chcą sprawdzić, czy dobrze będzie pasować do stanowiska i kultury firmy .

To pytanie jest podobne do pytania " Jak inni mogliby cię opisać? "Pokazuje także pracodawcy, jak postrzegasz siebie.

Odpowiadając na to pytanie, pamiętaj, aby zachować opis zadania i odpowiedz w sposób pokazujący, że jesteś odpowiedni do tego zadania. Jednak wraz z byciem pozytywnym, powinieneś także być uczciwy i bezpośredni, dlaczego jesteś odpowiedni dla firmy. Jest to okazja, aby sprzedać się ankieterowi i pokazać, dlaczego jesteś silnym kandydatem do roli, o którą się zastanawiasz.

Jak przygotować odpowiedź

Aby przygotować się do tego pytania, utwórz listę przymiotników i zwrotów, które Twoim zdaniem najlepiej Cię opisują (możesz nawet poprosić rodzinę i znajomych o sugestie). Następnie spójrz na opis zadania i zakreśl wszystkie przymiotniki i wyrażenia z listy, które najlepiej odnoszą się do konkretnej pozycji.

Wybierz dwa lub trzy terminy, które najlepiej pasują do stanowiska i pomyśl o określonych czasach, kiedy wykazałeś każdą z tych cech.

Mając na uwadze listę warunków i przykładów, będziesz gotowy odpowiedzieć na dowolną formę pytania.

Dopasowując swoje kwalifikacje do pracy , będziesz w stanie pokazać, że masz odpowiednie umiejętności i osobowość na stanowisku.

Wskazówki dotyczące udzielania najlepszej odpowiedzi

Kiedy odpowiadasz, pamiętaj o rodzaju stanowiska, z którym rozmawiasz, kulturze firmy i środowisku pracy.

Jednak nie jest dobrym pomysłem po prostu regurgitate listę powodów, dla których jesteś odpowiedni do stanowiska.

Zamiast tego odpowiedz kilkoma pozytywnymi przymiotnikami lub zwrotami, które opisują twoją osobistą charakterystykę lub twoje nastawienie (czasami pracodawcy zadają podobne pytanie: "Jakich trzech przymiotników używałbyś do opisania siebie?"). Pamiętaj, aby skupić się na cechach, które sprawiają, że idealnie pasujesz do pracy i firmy.

Zazwyczaj nie trzeba śledzić odpowiedzi, podając konkretne przykłady czasów, w których wyświetlane są poszczególne cechy - często pracodawca żąda stosunkowo zwięzłej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli jednak udzielisz odpowiedzi, a osoba przeprowadzająca wywiady wygląda, jakby oczekiwała na więcej , możesz skorzystać z przykładów z wcześniejszych doświadczeń z pracy. Osoba przeprowadzająca wywiad może nawet poprosić Cię wprost o rozszerzenie Twojej odpowiedzi za pomocą przykładów.

Wreszcie, podczas gdy powinieneś kształtować swoją odpowiedź, aby pasowała do konkretnej pracy, autentyczność jest nadal ważna. Twoja odpowiedź powinna być pozytywna, ale prawdziwa.

Przykłady najlepszych odpowiedzi

Poniżej znajdują się przykładowe odpowiedzi na pytanie do wywiadu: "Jak opisałbyś siebie?" Odpowiadając na to pytanie, upewnij się, że twoja odpowiedź odpowiada twojemu własnemu doświadczeniu zawodowemu i pracy, o którą się ubiegasz.

Więcej pytań do rozmowy kwalifikacyjnej

Prośba o opisanie siebie to tylko jedno z wielu możliwych pytań, jakie może zadać osoba przeprowadzająca wywiad. Przygotuj się, zapoznając się z tym przewodnikiem, w jaki sposób odpowiedzieć na więcej pytań o rozmowę kwalifikacyjną na Twój temat.

Oczywiście w twoim wywiadzie będą inne pytania, więc spójrz na wiele różnych typów pytań i odpowiedzi na pytania . Dobrym pomysłem jest zapoznanie się z różnymi pytaniami, a także trochę czasu na ćwiczenie, abyś był gotowy na rozmowę kwalifikacyjną.

Wreszcie, Twój ankieter nie powinien być jedyną osobą zadającą pytania. Będziesz mieć własne pytania. Pomaga to w odczytywaniu informacji o firmie i uprzedzeniu kilku pytań. Potrzebujesz trochę pomocy? Oto kilka potencjalnych pytań, które należy zadać rozmówcy .