Jak odpowiedzieć na pytania dotyczące wywiadów na temat tempa pracy

Zachowaj ostrożność, odpowiadając na pytania dotyczące wywiadu na temat szybkości pracy. Prawa autorskie Thomas Barwick

Kiedy jesteś proszony o opisanie tempa, w którym pracujesz, uważaj, jak reagujesz. Jest to pytanie, w którym szybsze niekoniecznie jest lepsze. Większość pracodawców wolałaby zatrudniać pracowników, którzy pracują w stałym tempie i dają dobre wyniki. Ktoś, kto jest zbyt wolny, aby wykonać pracę w rozsądnym czasie, nie będzie dobrym pracownikiem. Ani kandydat, który pracuje przez cały dzień frenetycznie, ponieważ może popełniać więcej błędów lub łatwiej wypalić.

Podkreśl stabilność i jakość

Jednym ze sposobów udzielenia odpowiedzi na to pytanie jest stwierdzenie, że pracujesz w stałym tempie, ale zwykle kończysz pracę przed upływem terminu. Musisz również podkreślić, że osiągasz wysokiej jakości wyniki w swoim tempie. Podaj konkretny przykład czasu, w którym praca w takim tempie pomogła Ci osiągnąć wyniki.

Przedyskutuj swoją zdolność do zarządzania projektami i poproś ich o wykonanie harmonogramu lub z wyprzedzeniem. Jeśli pracujesz w miejscu pracy, w którym ustaliłeś kryteria (tj. Liczbę wykonanych połączeń lub odpowiedzi), które mierzy osiągnięcia, omów, w jaki sposób osiągnąłeś lub przekroczyłeś te cele.

Przykładowe odpowiedzi