17 Bardzo często zadawanych pytań podczas rozmowy z potencjalnymi pracownikami społecznymi

Jeśli prowadzisz rozmowę kwalifikacyjną o pracę jako pracownik socjalny, opłaca się odrobić pracę domową. Przed wywiadem przejrzyj listę najczęściej zadawanych pytań, jak najlepiej odpowiadać na pytania i wskazówki, jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy socjalnej .

Pytania do wywiadu z pracownikami socjalnymi

Aby zacząć, tutaj znajduje się siedemnaście najczęściej zadawanych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

Porady dotyczące przeprowadzania wywiadów dla pracy socjalnej

Pracodawcy prac społecznych oceniają, w jaki sposób wchodzisz w rozmowę, tak samo jak oceniają to, co masz do powiedzenia. Przeprowadzaj wywiady z doradcami zawodowymi i doradcami, aby udoskonalić swoje podejście i uzyskać informacje zwrotne.

Zrób listę cech i posiadanych umiejętności , które sprawiają, że jesteś efektywnym pracownikiem socjalnym. Dla każdego zasobu pomyśl o konkretnym czasie, w którym zademonstrowałeś tę jakość w pracy lub roli wolontariusza. Podkreśl interaktywne wyzwania, które spotkałeś, trudne osoby, z którymi się łączyłeś i jak wpłynąłeś na innych, aby się zmienić.

Ankieterzy będą prawdopodobnie prosić Cię o refleksję na temat twoich doświadczeń klinicznych lub casework oraz filozofii i podejścia klinicznego. Będą również prawdopodobnie zadawać pytania dotyczące najtrudniejszych spraw i sposobu ich obsługi. Bądź przygotowany, aby odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Pamiętaj też, aby zbadać firmę, z którą rozmawiasz. Twoi rozmówcy prawdopodobnie zapytają Cię, dlaczego jesteś zainteresowany pracą dla swojej organizacji i populacji, której służą.

Jak śledzić po wywiadzie

Skuteczna kontynuacja jest niezbędnym krokiem w zabezpieczeniu oferty pracy. Upewnij się, że piszesz spersonalizowaną komunikację dla każdego z twoich ankieterów.

W każdym e-mailu lub liście z podziękowaniami wyraźnie zaznaczasz swoje wysokie zainteresowanie pozycją, dlaczego uważasz, że jest to dobre dopasowanie i twoje uznanie dla możliwości przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli to możliwe, wspomnij o czymś wyjątkowym, czego nauczyłeś się od każdego rozmówcy, który zwiększył Twoje zainteresowanie. Rozwiąż wszelkie wątpliwości, które mogą pojawić się w związku z Twoją kandydaturą, jeśli uważasz, że informacje uspokoją twoich ankieterów.

Więcej pytań do rozmowy kwalifikacyjnej

Oprócz konkretnych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej będziesz również zadawać bardziej ogólne pytania dotyczące historii zatrudnienia , wykształcenia, mocnych i słabych stron, osiągnięć, celów i planów. Oto lista najczęściej zadawanych pytań i przykładów odpowiedzi.