Zrozumienie warunków najmu komercyjnego: Opłata CAM

Lease Term: Zrozumienie opłaty za CAM

Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, za co płacisz, gdy podpisujesz jakąkolwiek komercyjną umowę najmu. Wspólne opłaty za utrzymanie terenu (opłaty za CAM) są dość powszechne w komercyjnych dzierżawach , ale ich warunki mogą się znacznie różnić. Zadawaj pytania dotyczące tego, co obejmuje wszystkie opłaty, które są wliczane do czynszu w ramach warunków najmu i dowiedz się, jak te opłaty mogą rosnąć każdego roku. Niektóre umowy leasingowe mogą ograniczać podwyżki czynszu do rozsądnej wartości procentowej, ale opłaty CAM mogą wzrosnąć o inną stopę procentową.

Wiedząc, za co będziesz odpowiedzialny za każdy rok swojej dzierżawy, będziesz mógł lepiej podejmować długoterminowe decyzje dotyczące tego, czy dana powierzchnia będzie nadal dostępna w kolejnych latach, nawet jeśli teraz wydaje się być dobrze dopasowana.

Czym jest "CAM"?

Wiele umów leasingu nieruchomości komercyjnych wymaga, aby najemca lub leasingobiorca zapłacił część opłat CAM. Istnieją dwie podstawowe kalkulacje opłat CAM: zmienne opłaty CAM, w których kwota najemca jest wymagana do wniesienia podwyżek na podstawie wielu czynników, oraz płaskie opłaty CAM, gdzie opłaty są ustaloną kwotą. Termin ten jest zwykle używany w połączeniu z wynajmem powierzchni handlowych i przemysłowych. Możesz również usłyszeć opłaty CAM, zwane "współczynnikiem obciążenia", gdy są one połączone z innymi opłatami.

Co pokrywa ubezpieczenie CAM?

Opłaty CAM znacznie się różnią i obejmują szeroki zakres wydatków, które właściciele muszą zapłacić, aby utrzymać siedzibę i funkcjonować.

Mogą obejmować naprawy, ubezpieczenia, utrzymanie nieruchomości, a czasami nawet wynagrodzenie personelu administracyjnego, gdy pracownicy ci przyczyniają się do prowadzenia parku biznesowego. Te wynagrodzenia mogą być oznaczone jako "opłaty administracyjne".

Jak obliczane są opłaty CAM?

Koszty CAM są zwykle obliczane proporcjonalnie.

Mówiąc najprościej, im więcej dzierżawionych powierzchni ma najemca, tym większy jest procent wydatków CAM, które zapłaci. Opłaty odpowiadają całkowitej kwocie całego budynku, którą wynajmujesz, niezależnie od tego, czy jest to 10 procent, czy 50 procent. Jeśli zajmujesz 50 procent lokali, wydatki wynajmującego wynoszą 4000 USD miesięcznie, a opłaty za korzystanie z CAM są zmienne, możesz oczekiwać, że zapłacisz 2000 $ miesięcznie lub połowę ogólnych wydatków. Może to być bardzo istotny dodatek.

Czy to legalne?

Koncepcja opłat za CAM jest zazwyczaj legalna, ale pamiętaj, że warunki mogą bardzo różnić się od jednej dzierżawy do następnej. Ta praktyka nie jest powszechnie akceptowana i brana pod uwagę przez profesjonalistów z branży. Musisz dokładnie wiedzieć, na jakie koszty będziesz się przyczyniał, a będziesz chciał poprosić o spisanie tych kosztów na piśmie. Upewnij się, że pozostają one zgodne z prawem i skonsultuj się z prawnikiem, który jest dobrze zorientowany w prawie nieruchomości komercyjnych, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Żadna definicja CAM nie określa, które koszty można uwzględnić, a które nie. Częstotliwość płatności również może być problemem.

Opłaty CAM mogą być skomplikowane i kosztowne, więc zawsze zaleca się sprawdzenie przez adwokata każdej dzierżawy, która zawiera wymagania CAM lub jakąkolwiek inną specjalną opłatę, nawet jeśli jesteś pewien, że rozumiesz warunki.