Opisy zadań finansowych

Co oznaczają opisy stanowisk

W branży usług finansowych , zwłaszcza w firmach z Wall Street , wynagrodzenie jest zwykle o wiele wyższe niż w przypadku porównywalnych pozycji w innych branżach. Doceniające dochody, które zarabia wiele z tych firm, są tylko częścią równania. Równie ważne jest to, że przemysł kładzie duży nacisk na zrównoważony personel i produktywność pracowników. Zwłaszcza w funkcjach wsparcia lub administracyjnych, oczekuje się, że pracownicy będą wykonywać znacznie szerszy zakres obowiązków niż ich odpowiednicy w innych miejscach.

Tymczasem ważnym wskaźnikiem używanym przez kierownictwo wyższego szczebla w wielu wiodących firmach świadczących usługi finansowe jest stosunek personelu pomocniczego do producentów . Wskaźnik ten jest agresywnie zarządzany w dół, aby zminimalizować obciążenie administracyjne.

Co oznaczają opisy stanowisk

W rezultacie faktyczne obowiązki związane z miejscami pracy w usługach finansowych są często znacznie szersze niż te, które są zawarte w formalnych opisach stanowisk. Podobnie, gdy opisy stanowisk całkowicie określają zakres obowiązków, zwykle są znacznie szersze niż w przypadku równoważnych lub porównywalnych stanowisk w innych branżach. W ramach usług finansowych oczekuje się wysokiego stopnia multitaskingu wśród pracowników.

Przykłady opisów zadań

Osoby zajmujące się raportowaniem i analizą finansową w firmach świadczących usługi finansowe, zwłaszcza osoby w organizacjach kontrolerów , są szczególnie narażone na wiele zadań, mają szerokie opisy stanowisk i / lub mają rzeczywiste obowiązki, które znacznie przekraczają parametry ich oficjalnych opisów stanowisk.

Nierzadko zdarza się, że działowi administratorzy są odpowiedzialni nie tylko za kontrolę wydatków i sprawozdawczość finansową, ale także za tak różnorodne sprawy, jak badania rynku, ogólna analiza danych, opracowywanie produktów, strategia korporacyjna, prognozowanie biznesowe, technologia miejsca pracy i zasoby ludzkie.

Kontrolery często działają jako de facto szefowie sztabu dla kierowników linii, których obsługują.

Zawodowiec

Praca o zróżnicowanych obowiązkach i / lub szerokich opisach stanowisk pracy może być szczególnie opłacalna, ponieważ łączą wiele stanowisk w jedno. Oferują zróżnicowane doświadczenie zawodowe w jednym miejscu, bez konieczności zmiany pracy . W międzyczasie oferują również wbudowane możliwości przedefiniowania pracy, aby dopasować ją do aktualnych zainteresowań i przyszłych celów zawodowych. Osoby o wysokiej energii będą cieszyć się tempem, jakie przedstawia pozycja wielozadaniowa. Ambitni będą cieszyć się z okazji, aby udowodnić swoją wartość i uzyskać ekspozycję w kilku różnych dziedzinach.

Kon

Praca wielozadaniowa, z szerokimi opisami stanowisk i / lub rzeczywistymi obowiązkami, które znacznie przekraczają te w opisach stanowisk pracy, musi być stresująca, ponieważ musisz nieustannie żonglować szeroką gamą obowiązków z ograniczonymi możliwościami rozładowywania obowiązków podczas okresów kryzysu. Długie i nieprzewidywalne godziny mogą być częścią kompromisu, jeśli chodzi o korzyści z wyższej płacy, lepszej ekspozycji i przyspieszonego rozwoju kariery.