Wykonywanie praktyk dla College College

Rola firm, gdy studenci odbywają praktyki na kredyt

Z definicji staż jest nadzorowanym doświadczeniem edukacyjnym pod opieką szkolnego profesjonalisty. Szkolenie otrzymane w biurze lub na stronie internetowej stażu powinno być podobne do szkolenia / edukacji uzyskanej w klasie. W związku z tym kredyt akademicki jest często przekazywany studentom zamiast rzeczywistej płatności. Jednak nie jest to niespotykane, aby stażyści otrzymywali kredyt w college'u za odbycie praktyk i byli finansowo wynagradzani przez pracodawcę.

Czy istnieje ograniczenie liczby punktów, które studenci mogą zarobić?

W zależności od polityki szkoły, studenci zazwyczaj mogą zarabiać od jednego do sześciu punktów college'u po odbyciu praktyki, ale częściej otrzymuje się jeden punkt niż sześć punktów kredytowych. Pracodawcy często pytają, czy mogą zapewnić kredyt dla studentów, ale to nieporozumienie. Rola biznesu jest pojedyncza: ma to być nauczyciel i pedagog na miejscu działający w świecie biznesu, a nie w środowisku akademickim.

Kto decyduje, czy praktyka jest godna polecenia?

To wielkie błędne przekonanie o kredytach akademickich na staże, które firma ma możliwość decydowania, czy staż jest "na kredyt" i "nie na kredyt". Z technicznego punktu widzenia jest to uniwersytet lub college ucznia, który ma możliwość decydowania, czy student kwalifikuje się do otrzymania kredytu akademickiego, czy nie. Decyzja opiera się wyłącznie na polityce szkolnej, a także kryteriach jej specjalizacji, a także na tym, czy student już uczestniczył w stażu i uzyskał kredyt uczelni.

Mimo to, jeśli uczeń jest uprawniony, jako przedsiębiorca powinien zdecydowanie zrobić wszystko, aby pomóc uczniowi otrzymać kredyt szkolny. Warto zauważyć, że prawie każda uczelnia i uniwersytet ogranicza liczbę staży, które student może wykonać w celu uzyskania kredytu uniwersyteckiego. W przeciwnym razie studenci będą spędzać więcej czasu na praktykach niż na zajęciach.

Jak uzyskać kredyt dla uczelni na staże

Aby otrzymać kredyt akademicki na staż, uczniowie mają wytyczne dotyczące tego, ile godzin muszą uczestniczyć w stażu w ciągu semestru. Na przykład na Uniwersytecie w Connecticut uczniowie muszą przepracować 300 godzin w ciągu semestru, aby otrzymać jeden kredyt uczelni.

Uczniowie pracują w biurze swojego specjalisty lub w centralnym ośrodku karier, aby poznać i otrzymać kredyt stażowy. Specjalny dział w obrębie ich głównych lub centrum kariery wymaga od pracodawcy wcześniejszego wypełnienia dokumentacji, która wyjaśnia rolę i obowiązki stażysty w firmie sponsorującej. Szkoła wymaga również przeprowadzenia jednej lub dwóch ocen w trakcie stażu. Ponadto menedżer ds. Sponsoringu musi wypełnić dokumenty dotyczące wyników ucznia i szczegółowo wyszczególnić nowe nabyte umiejętności.

Ponieważ staże są traktowane jako doświadczenia związane z uczeniem się , kiedy studenci podejmują bezpłatne praktyki, ma to sens tylko dlatego, że szukają kredytu na studia jako sposobu na rekompensatę za czas, który spędzili i pracę, którą wykonali. Płatni stażyści są również uprawnieni do otrzymania kredytu na studia.