Najważniejsze zalety outsourcingu

4 dobre powody, dla których Twoja firma prawnicza może rozważyć outsourcing

Branża prawnicza doświadczyła globalnej zmiany paradygmatu w ostatnich latach w modelu dostarczania usług prawnych. Ten nowy model, znany jako outsourcing procesu prawnego lub LPO , polega na przeniesieniu pracy prawników, paralegals i innych prawników do zewnętrznych sprzedawców zlokalizowanych w kraju i za granicą. Outsourcing prawny zyskuje na popularności, ponieważ kancelarie prawne i korporacyjne działy prawne dążą do minimalizacji kosztów, zwiększenia elastyczności i rozszerzenia swoich wewnętrznych możliwości. Outsourcing pracy prawniczej w kraju lub dla zagranicznych dostawców, znany jako offshoring , oferuje kilka kluczowych korzyści.

 • 01 Oszczędności kosztów

  Jedną z najważniejszych zalet outsourcingu funkcji prawnych są oszczędności. Organizacje mogą zredukować swoje struktury kosztów poprzez arbitraż pracy - różnicę płac między wewnętrznym personelem prawnym a zewnętrznymi dostawcami - w celu uzyskania ogromnych korzyści finansowych. Na przykład, wewnętrzny adwokat może kosztować firmę 150 dolarów za godzinę, podczas gdy prawnik sprzedawcy może kosztować 75 USD za godzinę.

  Offshoring za granicą może czasami przynieść jeszcze większe korzyści finansowe. Prawni pracownicy na rynkach zagranicznych zarabiają od 30 do 70 procent mniej niż porównywalni pracownicy w USA i Wielkiej Brytanii. Koszty infrastruktury w Indiach i na innych rynkach zamorskich również mogą być niższe.

 • 02 Dostęp do zewnętrznego talentu

  Przekazywanie legalnych zleceń zewnętrznym dostawcom pozwala organizacjom uzyskać dostęp do talentu i wiedzy niszowej wysokiego poziomu, które nie istnieją w firmie. Na przykład firmy zajmujące się postępowaniem sądowym, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy na temat pomocy w sporach sądowych, mogą zlecić niektóre aspekty wsparcia sądowego, takie jak kodowanie i przegląd dokumentów, dostawcom niszowym. Dostęp do zewnętrznych talentów jest szczególnie użyteczny dla małych firm butików, aby wypełnić luki w wewnętrznych kompetencjach. Prawny offshoring pozwala również krajowym firmom wykorzystać globalną wiedzę. Zagraniczne miejsca docelowe, takie jak Indie i Chiny, dysponują dużą, dobrze wyszkoloną i zmotywowaną siłą roboczą, zapewniając dużą pulę wykwalifikowanych pracowników.

 • 03 Zredukowany czas realizacji

  Korzystanie z zewnętrznego personelu może zwiększyć przepustowość wewnętrzną, aby skrócić czas oczekiwania na realizację projektów prawnych. Wykorzystanie kombinacji zespołów lądowych i morskich może również pozwolić organizacjom na ukończenie projektu w krótszym czasie. Na przykład 12-godzinna różnica czasu między zachodnim wybrzeżem USA i Indiami pozwala na 24/7 operacji. Offshore zespoły mogą pracować przez całą noc, aby dokończyć projekt do rana.

 • 04 Elastyczność

  Dzięki połączeniu wewnętrznego i zewnętrznego talentu firmy prawnicze i organizacje mogą dostosowywać swoje możliwości w odpowiedzi na obciążenie pracą i potrzeby klientów. Wyzwania związane z przepływem pracy są szczególnie rozpowszechnione w przypadku małych i średnich firm. Firmy te mogą mieć trudności z rozprzestrzenianiem się zmienności ze względu na mniejszą liczbę prawników, pracowników pomocniczych i klientów. Outsourcing prac prawniczych umożliwia firmom szybkie zwiększenie skali sprawy lub projektu, wyrównanie szans z większymi firmami. Elastyczny personel zmniejsza również obciążenie firmy. Dzięki outsourcingowi do zewnętrznych dostawców firmy prawnicze mogą uniknąć stałych kosztów wynagrodzeń i świadczeń związanych z zatrudnieniem na stałe etatu w pełnym wymiarze godzin.

 • To nie tylko dla dużych firm

  Outsourcing jest technicznie zdefiniowany jako wykorzystanie zasobów poza wewnętrznymi działaniami firmy, aby zapewnić płynne działanie. Zwłaszcza małe firmy mogą zostać popsute ważnym przypadkiem, który przez cały czas będzie wymagał wszystkich rąk na pokładzie. Ale co dzieje się z innymi klientami, podczas gdy cały personel wewnętrzny koncentruje się na tej jednej sprawie? Outsourcing zapewnia elastyczność i oszczędność kosztów w związku z zatrudnianiem dodatkowych pracowników w celu sprawnego funkcjonowania firmy.