Autora gościa Emma Newcombe

Emma Newcombe

Emma Newcombe zapewnia poszukiwanie pracy i doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów szkół wyższych oraz pisze artykuły na wiele innych tematów związanych z poszukiwaniem pracy.

Jako studentka studiów licencjackich w Skidmore College, Emma pracowała w Biurze Usług Karier, pomagając innym studentom w procesie poszukiwania pracy. Była nominowana do nagrody Pracownika Roku Ucznia za pracę w Karierze.

Emma spędziła także rok na usługach korepetytorskich w liceum czarterowym w Bostonie, podczas którego pomagała uczniom w staraniach o pracę na wakacjach i rozważała różne opcje kariery.

Emma jest obecnie doktorem nauk amerykańskich. student na Uniwersytecie w Bostonie.