US Army Job Profile: 25C Radio Operator-Maintainer

Utrzymywanie komunikacji w armii jest ważną pracą

Zdjęcie armii autorstwa Sgt. Michael Uribe

W wojsku ważna jest odpowiednia komunikacja, szczególnie w sytuacjach bojowych lub polowych. Opiekunowie operatorów radiowych są przede wszystkim odpowiedzialni za wszystkie kontrole konserwacyjne i usługi urządzeń radiokomunikacyjnych.

Wojskowa specjalizacja zawodowa ( MOS ) 25C ma szeroki zakres obowiązków, z naciskiem na utrzymanie aktualności i sprawność działania urządzeń radiowych i innych urządzeń komunikacyjnych.

Obowiązki wykonywane przez MOS 25C

Lista obowiązków dla tego MOS jest długa, ale wszystko sprowadza się do utrzymania pracy radia.

Żołnierze biorący udział w tym zadaniu zainstalują, wykonają i wykonają zapobiegawcze kontrole konserwacyjne radiotelefonów, radiotelefonów i innych urządzeń komunikacyjnych, w tym sprzętu bezpieczeństwa, pojazdów i generatorów prądu.

Ci żołnierze będą nadzorować politykę bezpieczeństwa komunikacji i polityki bezpieczeństwa, aw razie potrzeby wdrażać elektroniczne środki zaradcze. Nie jest to w żadnym wypadku wyczerpująca lista wszystkich obowiązków i obowiązków związanych z tą pracą, ale jest to spojrzenie na umiejętności i interesy, które są potrzebne, aby odnieść sukces.

Szkolenie dla MOS 25C

Szkolenie zawodowe dla opiekuna operatora radiowego wymaga 10 tygodni podstawowego szkolenia bojowego i 13 tygodni zaawansowanego szkolenia indywidualnego z instruktażem w miejscu pracy. Część tego czasu spędza w klasie i na polu, przez około trzy miesiące w Fortu Gordona w Gruzji.

Niektóre z umiejętności, których nauczysz się w tej pracy to:

Możesz zobaczyć, jak zainteresowanie elektroniką lub sprzętem radiowym będzie dodatkowym atutem przy wykonywaniu tej pracy w armii.

Kwalifikacje do MOS 25C

Musisz zdobyć 98 punktów w sekcji Surveillance and Communications (SC) testu umiejętności zawodowych Armed Services ( ASVAB ) i 89 w dziale elektroniki (EL).

Żołnierze w tym zawodzie muszą mieć możliwość zakwalifikowania się do tajnego poświadczenia bezpieczeństwa , co oznacza, że ​​powinieneś mieć zapis wolny od aresztowań lub aktywności narkotykowej. Oczekuj dochodzenia w tle, które zbada twoje dane finansowe i wywiady z osobistymi i zawodowymi referencjami.

Ponadto powinieneś być w stanie wpisać co najmniej 25 słów na minutę i być obywatelem USA.

Podobne zawody cywilne do MOS 25C

Jest wiele opcji kariery po-wojskowej, jeśli jesteś wyszkolony jako opiekun operatora radiowego. Praca obejmuje mechanika radiowego, operatora radiowego lub dyspozytora. Szkolenie to przygotuje Cię do pracy w dziedzinie telekomunikacji, do napraw i instalacji sprzętu lub jako nadzorca mechaniki, instalatorów i warsztatów.