Siły karne kategorii 2 sił powietrznych

Instrukcja AFRS 36-2001 , Rekrutacja Sił Powietrznych , wymienia następujące przestępstwa jako przestępstwa moralne kategorii 2. Ta lista jest tylko przewodnikiem. Siły Powietrzne uznają naruszenia o podobnym charakterze lub wadze za przestępstwo kategorii 2. W razie wątpliwości Siły Powietrzne rozważą każde wykroczenie, w którym miejscowe prawo zezwala na zamknięcie na rok lub dłużej jako przestępstwo kategorii 2. Skazanie lub niekorzystne orzeczenie w przypadku któregokolwiek z wymienionych przestępstw jest dyskwalifikujące do wejścia do Sił Powietrznych.

Organem zatwierdzającym rezygnację jest dowódca grupy rekrutacyjnej lub wiceprezes.