Air Force Kategoria 4 Przestępstwa karne

Instrukcja AFRS 36-2001 , Rekrutacja Sił Powietrznych , wymienia następujące przestępstwa jako przestępstwa moralne kategorii 4. Ta lista jest tylko przewodnikiem. Siły Powietrzne uznają naruszenia o podobnym charakterze lub wadze za przestępstwo kategorii 4. W razie wątpliwości Siły Powietrzne rozważą każde wykroczenie, w którym miejscowe prawo zezwala na zamknięcie na krócej niż 4 miesiące jako przestępstwo kategorii 4. Dwa skazania lub niekorzystne orzeczenia w ciągu ostatnich 3 lat lub co najmniej 3 wyroki skazujące za każdy z wymienionych przestępstw są dyskwalifikujące z chwilą wejścia do Sił Powietrznych.

Organem zatwierdzającym zwolnienie jest rekrutujący dowódca eskadry.

UWAGA: przestępstwa te uważa się za związane z ruchem drogowym.