Dowiedz się o roli eksperta w zakresie tematyki

Ekspert w biznesie (znany również jako MŚP) to osoba z głębokim zrozumieniem konkretnego procesu, funkcji, technologii, maszyny, materiału lub rodzaju sprzętu. Osoby wyznaczone jako specjaliści przedmiotowi są zazwyczaj poszukiwane przez osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy lub wykorzystaniem swojej unikalnej wiedzy specjalistycznej do rozwiązywania konkretnych problemów lub pomocy w sprostaniu konkretnym wyzwaniom technicznym.

Eksperci w niektórych dziedzinach często służą jako biegli sądowi w procesach sądowych i innych czynnościach prawnych.

Zostanie ekspertem od tematu:

Zazwyczaj eksperci w dziedzinie przedmiotów rozwinęli swoją wiedzę specjalistyczną w swojej dziedzinie w długim okresie czasu i po wielu zanurzeniach w tym temacie. Wielu ekspertów zajmujących się przedmiotami zdobyło wyższe stopnie naukowe w dziedzinie specjalizacji.

Ponadto eksperci prowadzą rygorystyczny program ciągłych badań w swojej dziedzinie. Wielu jest aktywnych jako autorzy, publikując książki lub artykuły na swój temat. Inni służą jako pedagodzy na studiach i uniwersytetach. Te dodatkowe prace i badania pomagają zapewnić indywidualną sytuację MŚP w zakresie bieżącej i pełnej wiedzy na temat ich specjalistycznej wiedzy.

Przykłady ekspertów tematycznych:

Eksperci ds. Materii mogą istnieć we wszystkich funkcjach firmy:

Podczas gdy powszechne jest znalezienie MŚP w dyscyplinach technicznych, eksperci mogą istnieć we wszystkich dyscyplinach i funkcjach. Powszechne jest znalezienie MŚP w zakresie technologii informatycznych, rozwoju oprogramowania, marketingu i obsługi klienta oraz wszystkich innych obszarów działalności gospodarczej.

Sytuacje, w których pomocne jest angażowanie się w tematykę Eksperci:

Podczas próby poruszania się w szczególnie trudnym wyzwaniu lub problemie często korzysta się z pomocy eksperta. Podczas gdy wielu profesjonalistów jest przeszkolonych w zakresie poszczególnych funkcji, niektóre sytuacje wymagają wysoce wyspecjalizowanej wiedzy.

Eksperci zajmujący się tematyką mają zasadnicze znaczenie dla pomocy grupom w rozwiązywaniu bardzo specyficznych problemów, gdy ich ogólna wiedza jest niewystarczająca.

Rozważania przy angażowaniu ekspertów od tematów:

Wysoce wyspecjalizowana wiedza na ten temat wprowadza pewne ryzyko w przypadku szerszych problemów z systemami.

Podczas gdy Mary może być specjalistką od określonego rodzaju oprogramowania, może nie rozumieć, w jaki sposób współdziała ona w połączeniu z nowszymi aplikacjami, poza jej doświadczeniem.

Ekspert ds. Wsparcia technicznego może nie znać sposobu działania tego produktu w określonych sytuacjach lub środowiskach. Ważne jest, aby eksperci i inni specjaliści rozpoznawali, kiedy nawet wysoce specjalistyczna wiedza jest niewystarczająca do prawidłowego zdiagnozowania i naprawienia wyjątkowego problemu.

The Bottom Line:

Rozwijanie się jako ekspert merytoryczny wymaga czasu, doświadczenia i intensywnych badań i studiów. Wielu profesjonalistów zawodowych woli pozostać specjalistami, korzystając z odpowiednich ekspertów w odpowiednim czasie, aby poruszać się po wyjątkowych i złożonych wyzwaniach.

-

Zobacz Glosariusz terminów i definicji biznesowych

Zaktualizowane przez Art Petty