Co oznacza "Net Lease"?

Net Lease - wersje, rozważania i alternatywy

Leasing netto jest rodzajem dzierżawy nieruchomości komercyjnych, w którym dzierżawca lub najemca płaci za jego powierzchnię, ale płaci również za całość lub część niektórych "zwykłych kosztów". Są to zazwyczaj wydatki związane z eksploatacją, utrzymaniem i użytkowaniem własność - koszty, które właściciel zwykle płaci.

Niektóre przykłady zwykłych kosztów

Wydatki uwzględnione w leasingu netto często obejmują podatki, usługi komunalne, usługi sprzątania, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za zarządzanie nieruchomościami, kanalizację, wodę i wywóz śmieci.

Koszty te są ogólnie podzielone na trzy kategorie: alimenty, ubezpieczenia i podatki.

Podwójna dzierżawa netto wymaga, aby najemca płacił wszystkie podatki i ubezpieczenia. Potrójna dzierżawa netto wymaga, aby zapłacił wszystkie trzy kategorie zwykłych kosztów.

Bądź ostrożny i negocjuj

Net Leasing prawie zawsze faworyzuje właściciela. Mogą i powinny zostać wynegocjowane w celu uwzględnienia limitów - maksymalnej kwoty, za którą jesteś odpowiedzialny za kwotę podstawowego czynszu każdego roku. Pamiętaj, że będziesz ponosić odpowiedzialność za te dodatkowe wydatki, bez względu na to, jak dobrze i jak źle Twoja firma robi w okresie najmu. Jest to zasadnicza różnica w porównaniu z niektórymi innymi powszechnymi komercyjnymi umowami najmu, które wymagają procentu przychodów brutto powyżej określonego progu. Co najmniej, czynsz przed procentem zwykłych kosztów są stosowane - Twoja cena za metr kwadratowy - powinna być mniejsza niż byłoby, gdybyś wchodzi do standardowej dzierżawy.

Jaka jest alternatywa?

"Najmu brutto" jest to, co większość ludzi myśli, gdy rozważają zawarcie umowy na wynajem nieruchomości. Płaci się stałą kwotę czynszu każdego miesiąca. W zamian właściciel nieruchomości lub właściciel płaci za wszystkie wydatki związane z nieruchomością. Jest to powszechne w przypadku nieruchomości mieszkalnych, ale niektóre komercyjne dzierżawy są również czasami rabatami brutto.

Dzierżawy brutto można modyfikować i często są. Najemca może pokryć pewne uzasadnione dodatkowe koszty, takie jak opłaty za media lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli obawiasz się o zawarcie umowy leasingu netto, poznaj i spróbuj wynegocjować hybrydową alternatywę z właścicielem nieruchomości.

Terminy pokrewne:

Znany również jako: Closed-End Lease