Bohaterowie mogą wznosić się po redukcji

Przywództwo i wizja po zwolnieniach i redukcji zatrudnienia

Zmniejszając rozmiar, dobierając, kroisz pracowników i doświadczasz zwolnień, z wszystkich właściwych powodów. Twoim celem było zwiększenie produktywności, jakości, obsługi klienta i rentowności oraz zmniejszenie kosztów i marnotrawstwa. Podobnie jak feniks w starożytnej mitologii, udało ci się.

Wstałeś z popiołów i zregenerowałeś się. Ci, którzy pozostają z wami, osoby, które przeżyły urlop, spełniły wasze najwyższe oczekiwania w tym procesie.

Podeszli do wyzwania i wznieśli się na nowe wyżyny osiągnięć.

To marzenie każdej organizacji podczas redukcji. Decyzja o zwolnieniu z pracy i zmniejszeniu zatrudnienia nie jest lekka. Jednak raz wykonane, można zwiększyć prawdopodobieństwo tych pozytywnych wyników redukcji poprzez wykonywanie prostych, ale głęboko złożonych działań, prawda.

Twoi przywódcy muszą być widoczni i zaangażowani podczas zwolnień

Podczas zwolnień i redukcji nie czas na liderów organizacji, aby wycofać się do sal posiedzeń i gabinetów prywatnych, aby zaplanować przyszłość. Po zmniejszeniu lub po każdej istotnej zmianie, w tym przypadku, przywódcy muszą być widoczni i dostępni. Osoby, które przeżyły przerwę w pracy, muszą codziennie kontaktować się ze swoim przełożonym i liderami organizacji.

Przywódcy mogą musieć słuchać ludzi wyrażających ból i smutek. Jako lider słuchaj, słuchaj, nie osądzaj ani nie próbuj rozwiązać problemu.

Nie możesz. Możesz użyć każdej rozmowy jako okazji do ponownego podkreślenia konieczności redukcji.

Możesz mówić pozytywnie o misji , wizji i planach na przyszłość. Możesz podziękować każdej osobie za wrzucenie do niej i sprawienie, że zmieniona organizacja stanie się jeszcze bardziej efektywnym i zachęcającym miejscem pracy po zwolnieniach.

Jednocześnie menedżerowie i przełożeni muszą być silnymi liderami, decydującymi, ale uczestniczącymi. Musisz wzbudzić zaufanie w tym momencie, aby ludzie czuli, że możesz na nich polegać, gdy podejmą pierwsze kroki w nieznaną przyszłość.

Ponownie podkreśl misję, wizję, wartości i cele po zwolnieniach

Na morale, klimat i kulturę negatywnie wpływają zwolnienia i redukcja zatrudnienia. Będziesz musiał odtworzyć środowisko pracy, aby ludzie budowali swoją samoocenę, znajdowali pracę satysfakcjonującą i osiągali na wyższych poziomach. Podstawą tego postępu jest ponowne podkreślenie misji organizacji i wartości .

Wizja przyszłości niewątpliwie zmieniła się lub zyskała nowe życie w procesie redukcji. Teraz masz okazję spędzić czas z małymi grupami ludzi mówiącymi o każdym z nich. Potwierdź ich znaczenie i wpływ na Twoją organizację. Niech ludzie zadają pytania i mówią o tym, jak ich cele pasują do szerszego obrazu po zwolnieniach.

Opowiedz o kulturze i środowisku pracy, które chcesz utworzyć po zwolnieniu. Określ, co musisz zrobić jako grupa, aby przejść w tym kierunku, pomimo utraty współpracowników. Trzeba zwracać większą uwagę na nagrody, uznanie i pomaganie pozostałym pracownikom, aby czuli się doceniani i cenieni.

Kilka tygodni po redukcji, jeden z moich klientów utworzył "dobrą tablicę informacyjną", na której każdy pracownik mógł publikować informacje. Inny utworzył "zespół uśmiechu", nie tylko po to, aby planować wydarzenia, takie jak potluki i imprezy, ale by pracować nad budowaniem ogólnego morale organizacji. Inny zaczął publikować tygodniowy jednostronicowy raport, który informował pracowników o celach i kierunku.

Jest to również dobry moment, aby przyjrzeć się celom każdej jednostki pracy, aby ocenić ich połączenie z ogólnym planem. Po każdej redukcji wagi ważne jest, aby każdy z twoich ocalałych poczuł, że jego praca stanowi integralną część realizacji biznesplanu.

Te wskazówki pomogą Twojej firmie rozwinąć się po zwolnieniach i ograniczeniach.

Nie można zbytnio komunikować się podczas zwolnień i redukcji zatrudnienia

Przez cały okres zwolnień i redukcji zatrudnienia, przekazuj fakty tak uczciwie, jak tylko potrafisz iz wielkim współczuciem. Ludzie muszą odejść od spotkań i dyskusji jeden-na-jeden z poczuciem, że decyzje są uczciwe i zgodne z prawem.

Muszą czuć, że decyzje były dobre dla biznesu i ich przyszłości.

Muszą zrozumieć kontekst, w którym zostały podjęte decyzje. Muszą usłyszeć, że nastąpił racjonalny, przemyślany proces decyzyjny. Wyraźną empatię dla tych, którzy utracili współpracowników, z którymi dzielili relacje. Nie można przesłonić podczas zwolnienia lub redukcji zatrudnienia.

Upewnij się, że niektóre rzeczy pozostają takie same po zwolnieniu lub zmniejszeniu

Ważne jest również zobowiązanie do kontynuacji regularnych spotkań grupowych i indywidualnych jeden po drugim z powodu zwolnień i redukcji zatrudnienia. Błędem jest wprowadzanie sarkazmu, widocznego braku empatii, winy lub krytyki tych, którzy odchodzą na te sesje. Aby zachować morale, ludzie pozostali musieli widzieć, że osoby zestrzelone traktowane były z godnością i szacunkiem.

Traktuj ludzi z godnością i szacunkiem podczas redukcji zatrudnienia

Eskortowanie ludzi i ich artefaktów pracy za pomocą personelu ochrony lub nadzorcy stojącego na straży nie jest skutecznym sposobem, aby pomóc osobom, które przeżyły urlop, poczuć się ciepło i nieostrożnie w związku z Twoją organizacją.

O wiele lepiej jest, jeśli zorganizujesz spotkanie pod koniec dnia, zepsujesz złe wieści, a potem pomożesz jednostkom spakować swoje rzeczy, kiedy większość siły roboczej wróci do domu.

Lub, jak zdecydował jeden z menedżerów w firmie klienta, spotkał się z każdym pracownikiem w weekend, aby pomóc im spakować się i życzyć im dobrze.

Pozwoliło mu to także na "sprawdzenie" byłego pracownika po kilku dniach bezrobocia. W mojej obserwacji pozostały personel tego zarządzającego zebrał się i szybko powrócił do wysokiego poziomu produktywności.

Trwa debata na temat czasu komunikacji na temat zwolnień i redukcji zatrudnienia. Uważam, że organizacja powinna przekazywać ludziom jak najwięcej informacji, gdy tylko informacje są znane z pewną dozą pewności. Obejmuje to terminy prywatnych dyskusji między menedżerami i pracownikami, którzy mogą zostać lub stracić pracę.

W jednej firmie klienta zmniejszyliśmy ostatnio liczbę pracowników. Wierzę, że to wydarzenie powinno nastąpić na początku tygodnia, aby ludzie mieli czas na rozpoczęcie poszukiwania pracy. Kierownicy postanowili jednak działać w piątek. Otrzymaliśmy informacje zwrotne od pracowników, którzy nie wiedząc, kto straci pracę i zastanawiają się przez cały weekend, pogorszyliby się z powodu morale. Więc działaliśmy.

Opracuj skuteczną strategię komunikacyjną przed, w trakcie i po zwolnieniach i redukcji zatrudnienia. Jest to kluczowy czynnik, który wspiera twoją siłę roboczą, szybko jednocząc się wokół misji, wizji i nowej struktury organizacyjnej. Skuteczna komunikacja zapewnia posiadanie nowych strategii sukcesu.

Podczas projektowania strategii, zastanów się ogólnie nad wszystkimi możliwymi sposobami komunikowania się podczas zwolnień. Trzymaj spotkania firmowe; planuj jeden na jeden; opublikuj biuletyn przejściowy; korzystać z zasobów e-mail, intranetu i Internetu; organizuj częste spotkania w departamencie; publikuj minuty i powiadomienia; używaj poczty głosowej do wiadomości; zachęcać do nieoficjalnych sesji planowania, które koncentrują się na postępach.

Te wskazówki pomogą Twojej firmie rozwinąć się po zwolnieniach i ograniczeniach.

Przedstaw wysiłki, aby zwiększyć konkurencyjność swojej organizacji po zwolnieniach i redukcji zatrudnienia

Zwolnienia i redukcje nigdy nie są jedyną odpowiedzią. W rzeczywistości, jeśli pracownicy zobaczą, że od razu zaczynasz zajmować się innymi aspektami niekonkurencyjnych praktyk, będą oni korzystali z redukcji w rekordowym czasie.

Jest to okazja, aby spojrzeć na wszystkie procesy biznesowe i wyeliminować ewentualne marnotrawstwo.

(Jeśli jesteś firmą produkcyjną, możesz już myśleć o tym jako o Lean Manufacturing.) Jeśli nie jesteś firmą produkcyjną, będziesz chciał przeczytać Lean Thinking, aby zrozumieć, jak zbudować szczupłe przedsiębiorstwo w całym łańcuchu wartości. )

Mając mniej pracowników, rozważ wyeliminowanie nieproduktywnych spotkań, inicjatyw, które nie zbliżą cię do klienta i wymagań pracowników, które nie dodają wartości Twojemu produktowi lub twojemu serwisowi. Przetwórz mapę kluczowych procesów roboczych, aby wyeliminować nie dodane wartości.

Zwróć szczególną uwagę na eliminację zbędnych, powtarzalnych, czasochłonnych lub wymagających uprawnień. Dodatkowo, korzystaj z systematycznego procesu rozwiązywania problemów, aby poradzić sobie ze spójnymi, irytującymi problemami. Twórz miary sukcesu i dostarczaj ciągłych opinii, aby ludzie wiedzieli, jak sobie radzą w nowej organizacji.

Jeśli zmniejszyłeś liczbę stanowisk - prawie nigdy nie polecono, jeśli masz wybór - eliminując stanowiska kierownicze, a także stanowiska zawodowe, klerykalne i techniczne, masz potężną możliwość rozważenia inicjatyw inicjujących i angażujących.

Ponieważ masz mniej ludzi, będziesz chciał rozwijać bardziej zaangażowanych, myślących, troskliwych pracowników, którzy są zaangażowani w proces decyzyjny na wyższym poziomie, na przykład w stylu przywództwa .

Więcej kroków do wykonania w trakcie redukcji i zwolnień

Podejmij te dodatkowe kroki, jako organizacja, aby zmobilizować swoich ocalałych po zwolnieniach i ograniczeniach.

Te wskazówki pomogą Twojej firmie rozwinąć się po zwolnieniach i ograniczeniach.

W trakcie i po zwolnieniach i redukcji zatrudnienia należy skoncentrować się na interaktywnym, widocznym przywództwie, które ponownie podkreśla wizję, misję, wartości i cele . Promuj otwartą komunikację i kładź nacisk na działania zwiększające konkurencyjność Twojej organizacji.

Zwróć uwagę na inicjatywy opisane tutaj, a będziesz skakał, aby Twoja szansa wzniosła się ponad twoje najśmielsze marzenia!

Życzę powodzenia w twoim locie.