Znaczenie posiadania pisemnych opisów zadań

Zarządzanie pracownikami i ochrona firmy

Przed rozpoczęciem rozmowy ważne jest, aby mieć pisemny opis stanowiska dla każdej unikalnej pozycji. Posiadanie pisemnego opisu zapewnia wiele ważnych rzeczy, które chronią Twój biznes i Twoich pracowników.

Dobry opis pracy

Co uwzględnić w opisie stanowiska

Skuteczny opis stanowiska wyszczególnia główne funkcje pracy, sposób realizacji zadań i umiejętności niezbędne do wykonania pracy. Powinien przewidywać wzrost pracowników i potencjalne problemy z nieporozumieniami. Oznacza to, że opis stanowiska nie jest jedynie analizą stanowiska; powinien również odpowiedzieć na potencjalne pytania dotyczące pozycji w przyszłości.

Opis zadania powinien zawierać następujące elementy

Ważna funkcja do wprowadzenia w każdym opisie pracy: "I inne obowiązki przypisane"

Idealna sytuacja dla pracodawcy polega na zatrudnianiu wysoko zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, którzy są chętni do wykonywania nie tylko przydzielonych im zadań. Pracownicy, którzy proszą o więcej pracy, gdy znajdują wolny czas w swoich rękach lub są zainteresowani zdobyciem nowych umiejętności, mogą być nieocenione dla małych firm.

Ale nie wszyscy pracownicy są oddani swojej pracy lub firmom, które piszą swoją wypłatę. Pracownicy, którzy nie chcą zrobić więcej, niż opisują swoje stanowiska pracy, w szczególności państwa mogą stwarzać możliwe do uniknięcia bóle głowy dla ich pracodawców.

Uwzględniając w opisie stanowiska "i inne obowiązki przypisane", pracodawca może dodawać nowe zadania do odpowiedniej pozycji. W niektórych przypadkach może być korzystne wyjaśnienie poza ogólnymi "innymi obowiązkami" i bardziej opisowe.

Na przykład "inne obowiązki urzędnicze" lub "inne obowiązki przypisane przez (określony departament stanowiska)".

Płacenie wyższych pensji nie zawsze oznacza lepszą wydajność pracy. Pracodawcy i ich pracownicy zawsze lepiej się dogadują, gdy to, co jest oczekiwane w pracy pracownika, jest szczegółowo opisane na piśmie.