Ubezpieczenie na życie zwiększa wartość świadczonych przez pracodawcę świadczeń

Dostępne rodzaje ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenie na życie to świadczenie pracownicze oferowane często przez pracodawców. Ubezpieczenie na życie to polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia, w zamian za miesięczne, kwartalne lub roczne płatności składek, ryczałt pieniężny do wyznaczonego beneficjenta pracownika, który umiera.

Ubezpieczenie na życie oznacza pracodawcę jako pracodawcę z wyboru, gdy pożądani kandydaci wybierają możliwości zatrudnienia. Jest to jeden z kompleksowych zestawów korzyści, których szukają pracownicy, gdy poszukują pracy i wybierają pracodawcę.

Zwłaszcza pracownicy z rodzinami, jak bezpieczeństwo sieci bezpieczeństwa, które zapewnia ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie na życie zapewnia spokój ducha pracownikowi, który martwi się o to, jak jego rodzina lub spadkobiercy zarabią finansowo w przypadku jego śmierci. Ubezpieczenie na życie zapewnia pewną poduszkę finansową dla osób, które przeżyły, jeśli śmierć pracownika nie wynika z jego winy.

Na przykład, przewoźnicy ubezpieczeniowi na życie zazwyczaj wykluczają niektóre zgony, w tym śmierć przez samobójstwo, zamieszki społeczne lub zamieszki, śmierć w czasie służby wojskowej i inne zdarzenia różniące się w zależności od polityki.

Ubezpieczenie na życie jest kupowane za pośrednictwem szerokiej gamy opcji.

Terminowe ubezpieczenie na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie, w którym ubezpieczony lub jego pracodawca płaci miesięczną, kwartalną lub roczną opłatę za określoną kwotę ubezpieczenia jest typowy. Żadna inwestycja ani wartość pieniężna nie gromadzi się ani nie jest gromadzona na rachunku ubezpieczenia terminowego, ale konto wypłaca ubezpieczoną wartość w chwili śmierci pracownika.

Niektóre warunki polis ubezpieczeniowych na życie mają limit czasowy. Inni podnoszą roczną opłatę premium, gdy pracownik się starzeje. Inne polityki mają daty wygaśnięcia, takie jak wiek 70 lat. Wielu doradców finansowych zaleca ubezpieczenie na życie, ponieważ większość innych opcji ubezpieczeniowych kosztuje więcej i zawiera składnik inwestycyjny, który mętnie nawadnia.

Stałe polisy ubezpieczenia na życie, które budują wartość gotówkową w polityce na przestrzeni czasu, są dostępne i są bardziej kosztowne. Starsi uczestnicy płacą znaczną składkę w zamian za świadczenia, ponieważ czas nie jest dostępny do budowania wartości pieniężnej polisy.

Rodzaje stałego ubezpieczenia na życie

Najbardziej powszechnymi formami stałego ubezpieczenia na życie są całe życie, zmienne życie i powszechne życie.

Ubezpieczenie na życie to ceniona korzyść dla pracowników. Poszukiwany pracownik oczekuje ubezpieczenia na życie jako składnika kompleksowego pakietu świadczeń pracowniczych.