Pytanie z wywiadu: Czy jesteś zbytnio kwalifikowany do tej pracy?

Czy jesteś zbytnio kwalifikowany do tej pracy? Czy jesteś gotowy odpowiedzieć, gdy osoba przeprowadzająca wywiad zapyta, czy masz zbyt wysoką kwalifikację? Jaki jest najlepszy sposób wyjaśnienia, dlaczego powinieneś zostać zatrudniony? Specjalistka ds. Kariery i autorka, Joyce Lain Kennedy, dzieli się swoimi najlepszymi odpowiedziami na rozmowę kwalifikacyjną na pytanie "Czy jesteś zbytnio kwalifikowany do tej pracy?"

Najlepsze odpowiedzi do tego, że jesteś nadmiernie kwalifikowany do tej pracy

Pamiętaj, że możesz dostosować te odpowiedzi do swoich konkretnych okoliczności i pracy, o którą się ubiegasz.

Przykładowe odpowiedzi Joyce'a Lain Kennedy'ego na pytanie do wywiadu "Czy jesteś zbytnio kwalifikowany do tej pracy?"