Jak napisać nagłówek CV

Wskazówki dotyczące dodawania nagłówka, który przyciąga uwagę menedżera ds. Zatrudnienia

Nagłówek CV (zwany też tytułem CV) to krótkie wyrażenie, które podkreśla Twoją wartość jako kandydata. Umieszczony u góry Twojego CV pod Twoim imieniem i danymi kontaktowymi , nagłówek pozwala rekruterowi szybko i zwięźle zobaczyć, co czyni cię odpowiednią osobą do pracy.

Wznowienie nagłówków jest idealne dla kandydatów z dużym doświadczeniem. Nagłówek pozwala skondensować swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe w krótkim zdaniu, które szybko wywrze wpływ na menedżera ds. Zatrudnienia.

Jednak mniej doświadczeni kandydaci mogą również używać nagłówków w celu podkreślenia osobistych cech i umiejętności.

Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące pisania nagłówka CV, a także wznowienia głównych przykładów.

Wskazówki dotyczące pisania nagłówka CV

Bądź zwięzły. Nagłówek CV powinien być krótką frazą; nie powinno to być nawet pełne zdanie. Celem jest zwięzłe określenie wartości kandydata. Coś dłuższego niż fraza pokonuje cel nagłówka.

Zamień na nagłówek. Zamień na słowa w nagłówku, aby wyglądał jak tytuł do Twojego CV. Jest to pomocny sposób, aby wyróżnić Twój nagłówek.

Użyj słów kluczowych. Użyj słów kluczowych, które pokazują Twoje umiejętności i / lub doświadczenia związane z listą stanowisk . Używanie słów bezpośrednio z wykazu pokaże, że jesteś dobrym kandydatem do pracy. Jeśli to możliwe, użyj tytułu pracy w nagłówku.

Napisz nowy nagłówek dla każdego zadania . Chociaż będzie to trochę dodatkowa praca, należy utworzyć nowy nagłówek dla każdej aplikacji o pracę.

Po przeczytaniu listy zadań, zrób listę swoich umiejętności, doświadczenia i atrybutów, które czynią cię silnym kandydatem. Następnie włącz je do nagłówka.

Unikaj stereotypów. Ponieważ chcesz, aby Twój nagłówek wyróżniał Cię jako silnego kandydata, unikaj banałów, które pracodawcy prawdopodobnie widzą przy każdym życiorysie.

Zwroty takie jak "pracowity pracownik" i "dobre umiejętności komunikacyjne" są powszechne w życiorysach i nie dostarczają wielu informacji na temat tego, co czyni cię wyjątkowym. Podkreślając swoje doświadczenie i umiejętności oraz używając słów kluczowych, zindywidualizujesz swój nagłówek i zaimponujesz menadżerowi ds. Zatrudnienia.

Wznów Przykłady nagłówków

Kilka przykładów dobrych nagłówków podsumowania pomoże ci, gdy wymyślisz własne. Zwróć uwagę, jak są one krótkie i przyciągają uwagę, podobnie jak chwytliwy tytuł artykułu, który sprawia, że ​​chcesz czytać dalej.

· Starszy księgowy zorientowany na cel z pięcioletnią tradycją księgową

· Skuteczny menedżer kilkudziesięciu internetowych kampanii marketingowych

· Gotuj z bogatym doświadczeniem kulinarnym

· Wielokrotnie nagradzany edytor posiadający umiejętności projektowania stron internetowych

· Historia szczegółowa Student z doświadczeniem kuratorskim

· Weteran armii nagrodzony za determinację i silną etykę pracy

· Dwujęzyczny absolwent pielęgniarstwa z doświadczeniem w zakresie wiejskiej opieki zdrowotnej

· Honor-Roll Student z doświadczeniem w nauczaniu w wielu przedmiotach

Wznów nagłówki a przywróć profile

Wznowienie nagłówków przypomina powrót do profilu, ponieważ oba zawierają krótkie podsumowanie kwalifikacji kandydata. Jednak nagłówek CV jest krótką frazą, natomiast profil CV to mały akapit lub seria punktowanych punktów.

Profil zwykle nie jest pisany wielkimi literami, jak profil. Z tych powodów nagłówki są jeszcze bardziej przyciągające uwagę niż profile.

Niektórzy wnioskodawcy mogą obejmować zarówno nagłówek, jak i profil CV. Mogą zawierać nagłówek, aby przyciągnąć czytelnika, a następnie profil, aby dostarczyć dalszych informacji.

Pamiętaj, że profile CV są inne niż życiorysy . W celu piszesz o pozycji, której szukasz, a nie o swoich umiejętnościach.

Przykłady nagłówków z profilami CV

Szczegółowy pracownik z lat doświadczenia administracyjnego

Specjalista IT z dziesięcioletnim doświadczeniem w obsłudze oprogramowania

Dyrektor ds. Sprzedaży z doświadczeniem w zarządzaniu ubezpieczeniami i opieką zdrowotną
Stworzono i wdrożono strategie sprzedaży, aby osiągnąć 35% wzrost przychodów rocznie. Wysoce skuteczne umiejętności zarządzania; potrafi zmotywować siły sprzedaży i opracować programy motywacyjne, aby osiągnąć cele sprzedaży krótko- i długoterminowej.

Czytaj więcej: Wznów przykład z nagłówkiem | Wznów przykład z nagłówkiem i profilem | Wznów formaty za pomocą przykładów