Profil kariery: Air Force Aerospace Medical Services

Podobnie jak marynarze z marynarki wojennej , lotnicy, którzy zaciągają się do Specjalnego Kodeksu Sił Powietrznych (AFSC) 4N0X1 - specjaliści z branży lotniczej i kosmicznej - mają przed sobą wysokie zlecenie. Ich ścieżka kariery jest parasolem dla wielu specjalizacji związanych z obowiązkami, które obejmują całą gamę usług medycznych od ratownika medycznego po licencjonowaną pielęgniarkę.

Zadania i obowiązki

Specjalista służb medycznych Air Force może pracować na ziemi lub w powietrzu.

Ogólnie rzecz biorąc, są one uważane za część zespołu pielęgniarskiego, ale ich obowiązki mogą być różne i różne:

Wymagania wojskowe

Dyplom ukończenia szkoły średniej lub GED stawia kandydatów w początkowej fazie ubiegania się o udział w lotnictwie jako służby lotnictwa medycznego, a podręcznik klasyfikacji kandydatów podaje, że może zainteresować tych, którzy są zainteresowani tą dziedziną, aby mieć "kursy z zakresu nauk ścisłych, biologii, psychologii i chemii "pod paskami.

Ponadto, biorąc pod uwagę Baterię Wspomagania Zawodowego Uzbrojenia (ASVAB) , Rod Powers mówi nam, że osoby zainteresowane tą dziedziną kariery powinny dążyć do ogólnej oceny umiejętności - opartej na rozumowaniu arytmetycznym i ekspresji słownej - na poziomie 44 lub wyższym.

Konieczna jest również licencja na prowadzenie rządowych pojazdów silnikowych. Mimo że otrzymasz te szkolenia i licencje po zaciągnięciu, prawdopodobnie nie jest to zły pomysł, aby mieć już prawo jazdy i trochę doświadczenia na drodze. Wreszcie, osoby przechodzące na specjalność neurologiczną w zakresie usług medycznych muszą "nie odnotowywać niestabilności emocjonalnej".

Edukacja

Choć najpierw będziesz uczestniczyć w obozie treningowym , prawdziwe szkolenie techniczne rozpoczyna się w Medical Education and Training Campus (METC) w Fort Sam Houston w Teksasie, gdzie personel medyczny ze wszystkich oddziałów usług spotyka się, aby poznać i udoskonalić swoje umiejętności.

Czas treningu może się różnić w zależności od postępów ucznia i indywidualnej ścieżki kariery. Początkowo dobrze jest założyć, że każdy 4N0X1 rozpocznie się od podstawowego programu medycznego METC, który uczy również Navy Corpsmen. Treści merytoryczne koncentrują się na ogólnych przedmiotach medycznych, takich jak "terminologia medyczna, anatomia i fizjologia, [i] Podstawowa pomoc w życiu", ze szczególnym uwzględnieniem funkcji ratownika medycznego. W przeciwieństwie do sanitariuszy, specjaliści służb medycznych Air Force kontynuują drugą fazę programu, który opiera się na praktycznym doświadczeniu klinicznym w wojskowych placówkach medycznych.

Lotnicy, którzy zdecydują się na długą karierę wojskową, będą prawdopodobnie powracać do METC wielokrotnie w celu kontynuacji szkolenia, zwłaszcza gdy zdecydują się specjalizować w takich dziedzinach, jak neurologia czy praktyka LPN.

Certyfikaty i Outlook

Certyfikaty i licencje to coś więcej niż bonus zwiększający resume dla tych, którzy chcą przejść na cywilną karierę, są wymogiem dla awansu w lotnictwie.

Aby awansować na poziom czeladnika, czeladnika i rzemieślnika AFSC 4N0X1, lotnicy muszą posiadać aktualną licencję podstawowego ratownika medycznego (EMT-B). Oczywiście, osoby mogą również wykraczać poza to, zdobywając licencję jako ratownik medyczny.

Nie zapominaj oczywiście, że dzięki doświadczeniu, szkoleniom i edukacji poza służbą, lotnik w służbie zdrowia ma również duże szanse na zdobycie dyplomu i zasiadanie do egzaminu, aby stać się LPN - szybciej niż - wzrost przemysłu w sektorze cywilnym, według Dawn Rosenberg McKay.