Podstawy organizacji Health Maintenance Organisation (HMO)

Jak zarządzana opieka wspiera niedrogie świadczenia zdrowotne

Jako konsument opieki zdrowotnej bez wątpienia słyszałeś już termin HMO. W rzeczywistości jest to najbardziej popularny ze wszystkich modeli planów opieki zdrowotnej na rynku. Skąd pochodzą HMO? Oto historia na temat tego rodzaju świadczeń pracowniczych. W 1973 r. Ustawa o organizacji służby zdrowia zmieniła poprzednią ustawę o publicznej służbie zdrowia z 1944 r. I skutecznie zmieniła sposób zarządzania korzyściami zdrowotnymi w Ameryce i na całym świecie.

Co to jest organizacja opieki zdrowotnej?

HMO nie jest tak skomplikowane. Zgodnie z aktualnym amerykańskim kodem prawnym, HMO jest zdefiniowane jako podmiot publiczny lub prywatny, który spełnia oba następujące wymagania:

  1. zapewnia podstawowe i uzupełniające usługi zdrowotne swoim członkom
  2. jest zorganizowany i obsługiwany w sposób zatwierdzony przez państwo

Dlatego HMO jest organizacją, której jedynym celem jest zapewnienie równego dostępu do usług opieki zdrowotnej w zamian za zgodę członków na określone warunki. W większości przypadków jest to umowa pozostania w ramach objętej ubezpieczeniem sieci dostawców, którzy wstępnie wynegocjowali usługi o niższych kosztach, zachowując przy tym jakość opieki. Dostawcy ci muszą spełniać wysokie standardy, aby dołączyć do sieci i muszą utrzymywać znakomite wskaźniki opieki, więc jest to korzystne dla konsumentów. W wielu przypadkach HMO wspiera profilaktyczną opiekę zdrowotną, do czego orędują dostawcy usług medycznych.

Działa to dobrze w korporacyjnych programach odnowy biologicznej i zaleca rutynową opiekę medyczną dla określonych grup ludności.

Wszystkie HMO są poddawane dokładnej analizie przez szereg organizacji rządowych, w tym przez każdy Departament Zdrowia, w którym działają. HMO były pod ostrzałem w późnych latach 90., kiedy odkryto, że członkowie planu nie otrzymali szybkiej odpowiedzi i opieki, na którą zasłużyli.

Od tego czasu zarządzanie HMO poprawiło się dzięki elektronicznemu zarządzaniu danymi, które usprawnia zarządzanie danymi i procesy rejestracji.

W jaki sposób HMO są korzystne?

HMO są nadal jedną z bardziej popularnych opcji zarządzania zdrowiem, które oferują pracodawcy, z wielu powodów.

Jakie są trendy na rynku opieki zdrowotnej dotyczące stosowania HMO?

Według ekspertów w dziedzinie opieki zdrowotnej trend odstąpienia od tradycyjnych planów opieki zdrowotnej za usługi stał się stały przez ostatnie 2 dekady. Departament Pracy USA informuje, że plany opłat za usługi stanowiły 96 procent planów opieki zdrowotnej oferowanych przez średnich i dużych pracodawców publicznych w 1984 r., A 20 lat później stanowią mniej niż 15 procent ubezpieczenia zdrowotnego zapewnionego przez pracodawcę.

Zarządzane polityki opieki zdrowotnej nadal zastępują dawne programy zdrowotne przeznaczone na świadczenia pieniężne.

Wiele firm oferuje co najmniej trzypoziomowe plany świadczeń pracowniczych, z których jedna lub więcej jest częścią sieci HMO. Jest to opłacalny sposób zarządzania ubezpieczeniem zdrowotnym i utrzymaniem jakości opieki. HMO nadal są silnym zwolennikiem opieki na rynku ubezpieczeń zdrowotnych.