Komponenty wykresu Gantta

Dowiedz się, co dzieje się na wykresie Gantta

Chociaż prosta lista rzeczy do zrobienia może wystarczyć do wykonania małych projektów w domu, jeśli chodzi o zarządzanie projektem , zwykle potrzebny jest bardziej szczegółowy plan działania. Jednym z najbardziej popularnych i praktycznych sposobów zarządzania czasem wszystkich zadań projektu jest użycie wykresu Gantta.

Co to jest wykres Gantta?

Wykres Gantta to wykres pokazujący wszystkie różne zadania cząstkowe projektu i ich wzajemne powiązania pod względem czasu.

Jest to sposób wyświetlania harmonogramu projektu i pomaga on wykonać pracę na czas . Pokazuje wszystkie zadania, które należy wykonać, czas, w jakim każde zadanie ma zostać wykonane, ramy czasowe, w których poszczególne zadania mają zostać ukończone, oraz relacje między różnymi zadaniami. W ten sposób wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem i nigdy nie tracisz czasu na ukończenie zadania, które powinno być już wykonane.

Oto dziewięć kluczowych elementów wykresów Gantta.

Daty są wyświetlane wzdłuż górnej krawędzi

Jeden z głównych elementów wykresu Gantta, daty pozwalają menedżerom projektu widzieć nie tylko wtedy, gdy cały projekt zacznie się i skończy, ale także kiedy każde zadanie zostanie zrealizowane.

Zadania są wymienione po lewej stronie

Duże projekty zawsze składają się z dużej liczby pod-zadań. Wykres Gantta pomaga kierownikom projektów śledzić wszystkie pod-zadania w projekcie, dzięki czemu nic nie zostaje zapomniane ani opóźnione.

Słupki są używane do reprezentowania ramy czasowej. Każde zadanie jest oczekiwane

Po wyświetleniu pod zadań, paski służą do dokładnego wskazania każdego zadania podrzędnego. Pomaga to zapewnić, że każde pod-zadanie jest wykonywane zgodnie z harmonogramem, aby cały projekt został ukończony na czas.

Kiedy początkowo opracowywano wykresy Gantta, pisano je ręcznie, zmieniając lub aktualizując wykres pracochłonny.

Na szczęście, dzięki dzisiejszemu oprogramowaniu do zarządzania projektami, kierownicy projektów mogą łatwo dodawać, odejmować i modyfikować zadania bez konieczności ręcznego dostosowywania całego wykresu.

Kamień milowy są wyświetlane jako diamenty

Kamienie milowe to te zadania, które mają kluczowe znaczenie dla zakończenia projektu i jego sukcesu. W przeciwieństwie do drobnych szczegółów, które również trzeba wykonać, ukończenie etapu milowego zapewnia poczucie satysfakcji i ruch do przodu. Na wykresie Gantta, kamienie milowe są wyświetlane jako diamenty (lub czasami inny kształt) na końcu określonego paska zadań.

Zależności są oznaczone małymi strzałkami

Podczas gdy niektóre zadania można wykonać w dowolnym momencie, inne muszą zostać ukończone przed lub po rozpoczęciu lub zakończeniu innego zadania podrzędnego. Zależności te są wskazywane przez małe strzałki pomiędzy paskami zadań na wykresie Gantta.

Postęp jest pokazywany przez cieniowanie na pasach zadań

Podczas gdy wiele pod-zadań można wykonać dość szybko, będzie wiele razy, kiedy będziesz chciał zobaczyć na pierwszy rzut oka, jak wygląda twój projekt. Można to osiągnąć, cieniując paski zadań, aby przedstawić część każdego zadania, które zostało już zakończone.

Pionowy znacznik linii pokazuje bieżącą datę

Innym sposobem, aby zobaczyć proces twojego projektu na pierwszy rzut oka, pionowy znacznik linii wskazuje aktualną datę na wykresie.

Pomaga efektywnie zarządzać czasem, ponieważ na pierwszy rzut oka widać, ile jeszcze zostało do zrobienia i czy jesteś na dobrej drodze do ukończenia projektu na czas.

Identyfikator zadania identyfikuje

We współczesnym, szybko rozwijającym się świecie biznesu, prawdopodobnie masz kilka zadań realizowanych w tym samym czasie. Umieszczenie identyfikatora zadania na wykresie Gantta pomaga wszystkim zaangażowanym w szybką identyfikację zadania, o którym mówisz.

Zasoby są przypisywane i identyfikowane

Chociaż nie każdy wykres Gantta wymienia nazwiska osób, które będą nad nim pracować, jeśli twój projekt zostanie uzupełniony przez wiele osób, nazwy aukcji i przypisane im zadania mogą być niezwykle pomocne.

Zarządzając projektem, należy upewnić się, że wszystkie poszczególne zadania zostały wykonane w sposób terminowy i efektywny. Wykres Gantta pomoże ci to osiągnąć.