Profil kariery Art Studio Assistant

Asystent studia artystycznego pracuje dla uznanego artysty, którego prace są bardzo poszukiwane, co wymaga zatrudniania asystentów do codziennej pracy w studio, aby artysta mógł poświęcić więcej czasu na tworzenie dzieł sztuki.

Obowiązki zawodowe różnią się w zależności od potrzeb artysty. Prace obejmują zakres od pomocy ogólnej do wysoce specjalistycznej.

Bycie asystentem pracowni może obejmować pracę sekretarską, prowadzenie ksiąg rachunkowych, podnoszenie czystości chemicznej, rozciąganie płócien, fabrykowanie większych dzieł sztuki oraz prace nad produkcją i postprodukcją dzieł sztuki.

Asystent pracujący w pracowni artystycznej może pracować jako asystent administracyjny lub jako wykwalifikowany uczeń u artysty. Asystent może pracować w pracowni artysty, domu artysty lub na miejscu przy instalacji wystawienniczej.

Ponieważ każdy artysta jest inny, tak samo jest w każdej sytuacji. Asystenci pracowni mogą pracować codziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu lub na określonych wystawach.

Oprócz asystowania artyście, asystent pracowni często rozwija osobistą relację z artystą. W najlepszej sytuacji jest to praca mentorska, ale w gorszym przypadku może okazać się gorsza.

Potrzebna edukacja

Asystenci pracowni artystycznych są często świeżo po szkole artystycznej lub nadal mogą być w szkole artystycznej. Praca dla uznanego artysty pomaga asystentowi studia zobaczyć, jak profesjonalni artyści pracują z galeriami i muzeami oraz jak tworzyć nowe prace.

Chodzenie do szkoły artystycznej nie jest wymogiem, aby zostać asystentem pracowni.

Jest to jednak jeden z najlepszych sposobów nawiązywania kontaktów zarówno z aspirującymi, jak i uznanymi artystami, a ostatecznie prowadzi do pracy z artystą.

Wykwalifikowani malarze dobrze sprawdzą się w pracowni malarskiej, a wykwalifikowani rzeźbiarze i technicy skorzystają z pracowni artysty 3D.

Jak znaleźć pozycję

Te zawody są często odkrywane przez osoby pracujące ze sztuką.

Te miejsca pracy odbywają się głównie w miastach, które mają duże centra artystyczne, takie jak Nowy Jork. Czasami te oferty reklamowane są w ofertach pracy i tablicach ogłoszeń w szkołach artystycznych.

Postęp kariery

Większość asystentów pracowni artystycznych to młodzi artyści, którzy chcą stworzyć własną karierę artystyczną. W większości przypadków pozycja asystenta studia jest przejściowa. Jednak niektórzy asystenci mogą rozwijać długoterminowe relacje i będą pracować dla artystów przez dziesięciolecia.