Jakie są miękkie umiejętności i dlaczego ich potrzebujesz?

"Wartości niematerialne" są kluczem do sukcesu w karnej karierze sądowej

Bez względu na to, jaką karę kryminalną lub karierę kryminologiczną wybierzesz, możesz spodziewać się wielu szkoleń. Oczywiście najlepszym interesem pracodawcy jest upewnienie się, że posiadasz wiedzę, umiejętności i zdolności potrzebne do wykonywania swojej pracy.

Większość szkoleń, które otrzymasz, będzie dotyczyła tak zwanych "twardych" umiejętności - wymiernych, specyficznych dla zadania umiejętności, które pozwolą ci wykonywać podstawowe funkcje twojej pracy.

Niestety, bez względu na to, jaką ścieżkę kariery wybierzesz, te twarde umiejętności są tylko jedną stroną medalu, jeśli chodzi o sukces w służbie swojej społeczności.

Jakie są miękkie umiejętności?

Większość ogłoszeń o pracy zawiera listę tzw. KSA - krytycznej wiedzy, umiejętności i zdolności - niezbędnych do danej pracy. W zależności od zadania ta lista będzie obejmować możliwość korzystania z komputerów i różnych programów, zdolności fizycznych oraz umiejętności analitycznych lub innych, które można łatwo zmierzyć. Umiejętności twarde dla karier, na przykład, obejmowałyby dokładność z bronią palną i zdolność do bezpiecznego prowadzenia samochodu w różnych warunkach iz różną prędkością.

Umiejętności miękkie to te wartości niematerialne, które różni ludzie wprowadzają na stół. Najczęściej są one opisane jako umiejętności ludzi. Umiejętności miękkie są znacznie bardziej związane z osobowością niż z umiejętnością. Miła postawa, pozorna umiejętność słuchania lub relacje z innymi, elastyczność i zrozumienie oraz profesjonalna komunikacja to przykłady tego rodzaju umiejętności miękkich, jakich poszukują pracodawcy, a dziedzina wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych potrzebuje swoich specjalistów.

Dlaczego miękkie umiejętności są tak ważne?

W dzisiejszym klimacie, bardziej niż kiedykolwiek, umiejętności miękkie okazują się być różnicą pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi spotkaniami policyjnymi i innymi interakcjami z systemem wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Na przykład, sytuacje, które prowadzą do decyzji o tym, jak, kiedy i dlaczego policja może użyć siły, można wpływać - a nawet ograniczać - gdy wykorzystywane są miękkie umiejętności, takie jak komunikacja, empatia i cierpliwość.

Ponadto, gdy umiejętności techniczne mogą poprawić efektywność twojej pracy, umiejętności miękkie wpłyną na jakość Twojej pracy i ją poprawią. Umiejętności miękkie, takie jak uczciwość, etyka pracy, motywacja i praca zespołowa są niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości usług społecznych i przestrzegania wysokich standardów etycznych wymaganych od specjalistów w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

W jaki sposób miękkie umiejętności pomagają zdobyć i utrzymać pracę?

Wykształcenie wyższe częściej nie staje się normą niż wyjątkiem, tak że coraz więcej osób poszukuje pracy, które spełniają minimalne kwalifikacje w danej pracy. Oznacza to, że pracodawcy często mogą wybierać, kto zatrudnia, co z kolei sprawia, że ​​umiejętności miękkie są decydentami, jeśli chodzi o uzyskanie CV lub wygranej w rozmowie kwalifikacyjnej.

Czy podoba się to, czy nie, osobowość ma znaczenie, jeśli chodzi o lądowanie. Bez względu na to, jak utalentowani lub w inny sposób jesteście wykwalifikowani, jeśli nie masz umiejętności niezbędnych do uspokojenia innych, dobrze współpracuj ze współpracownikami i pozostań zmotywowany do dobrych wyników nawet w obliczu przeciwności, to pokaże Twoja historia pracy i przyszli pracodawcy przejmą Cię na wynajem. Co więcej, jeśli okaże się, że nie grasz dobrze z innymi, nie będziesz długo pracował, nawet jeśli uda ci się wylądować.