Jak działa federalna płatna skala?

TaxRebate.org.uk / Images Money / Creative Commons

Bez względu na poziom rządu - czy to stanowy, lokalny czy federalny - wielu publicznych pracodawców ma ustalone, zdefiniowane skale płac, stawki i stopnie. Wagi te ustalają z góry określony zakres płac, oparty na poziomie wykształcenia i doświadczenia danego pracownika oraz pomagają pracownikom wiedzieć, ile mogą zarobić, ale co muszą zrobić, aby zarobić więcej. Amerykański federalny system wynagrodzeń w szczególności daje jasny obraz tego, w jaki sposób pracownicy federalni mogą planować swoją karierę i potencjał zarobkowy.

Jakie są federalne poziomy wynagrodzeń?

Ile pieniędzy możesz zarobić pracując w federalnych urzędach pracy, włączając w to kariery organów ścigania w rządzie federalnym, opiera się na wielu czynnikach. Każda klasa zapewnia ustalony zakres wynagrodzenia dla danego poziomu wykształcenia i doświadczenia.

System oceny płac uwzględnia również płatność za miejsce federalne, która uwzględnia lokalne koszty utrzymania przy określaniu, ile pieniędzy zarabiasz jako pracownik federalny.

Poziomy płac są klasyfikowane jako poziomy ogólne (GS) i zależą od wielu kryteriów. Na przykład, jeśli chcesz zostać agentem Secret Service, możesz zostać zatrudniony na poziomie GS-5, jeśli posiadasz tytuł licencjata lub GS-7, jeśli masz tytuł magistra.

Harmonogram ogólny składa się z piętnastu klas płac o numerach od 1 do 15. Każda agencja rządowa ustala, gdzie jego autoryzowane pozycje mieszczą się w tych klasach płac. W przypadku federalnych zadań egzekwowania prawa i korekty te stopnie płacowe zaczynają się zwykle od GS-5.

Jakie są federalne kroki płatnicze?

Każda klasa płac w ramach federalnego systemu generalnego harmonogramu wypłat ma własny zakres płac. W tym zakresie są poszczególne kroki, oparte na latach pracy. Na przykład, jeśli jesteś zatrudniony na poziomie GS-5, możesz spodziewać się, że będziesz zarabiał co roku wzrost płac w okresie 10 lat, pod warunkiem, że uzyskasz korzystną ocenę wyników.

Jak zacząć z wyższym wynagrodzeniem?

Zwłaszcza w federalnych służbach zajmujących się egzekwowaniem prawa federalne stawki płacowe są w dużej mierze uzależnione od tego, ile masz edukacji i ile doświadczenia przynosisz do stołu.

Jeśli chcesz zacząć od wyższej klasy płac, musisz zdobyć dyplom ukończenia studiów wyższych, taki jak stopień magistra w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych lub kryminologii.

Możesz zdobyć cenne doświadczenie, które pomoże Ci zacząć od wyższej pensji, pracując na szczeblu lokalnym lub stanowym, zgłaszając się na ochotnika lub interweniując w dziedzinie związanej z pracą federalną, o którą się starasz.

Na przykład, możesz zwiększyć swoją federalną kwotę początkową, zdobywając doświadczenie lokalne jako policjant lub detektyw przed złożeniem wniosku o zostanie agentem FBI .

Jak przejść na wyższy poziom płac?

Jak już mówiliśmy, największym czynnikiem w federalnym systemie wynagrodzeń w USA są wykształcenie i doświadczenie. Aby przejść na wyższy poziom i przejść do poziomu, możesz pracować na rzecz zdobycia wyższego wykształcenia i pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie w kluczowych obszarach, takich jak dochodzenia karne.

Co jeszcze może wpłynąć na moje federalne wynagrodzenie?

Ile pieniędzy możesz zarobić w federalnej karierze organów ścigania, zależy od kilku innych czynników.

Mianowicie, gdzie pracujesz i ile godzin pracujesz.

Rząd federalny bierze pod uwagę koszty utrzymania, kiedy oblicza pensje i oferuje korekty wynagrodzeń w zależności od lokalizacji, zwane płacą lokalną . Rząd oferuje również płatność za dostępność organów ścigania (LEAP), aby zrekompensować długie godziny, w których możesz pracować.