Korzyści ciągłego doskonalenia w miejscu pracy

Plan ciągłego doskonalenia to zestaw działań mających na celu stopniowe, ciągłe ulepszanie produktów, usług lub procesów poprzez ciągłe przeglądy, pomiary i działania. Cykl Shewart (znany również jako PDCA, który oznacza cykl Deminga planu, Do, Check, Act) lub podejście o nazwie Kaizen to dwa najbardziej znane ramy używane do wspierania ciągłego doskonalenia.

Ciągłe doskonalenie to krytyczny wymiar wszystkich głównych ram jakości i metodologii, w tym Six Sigma, ISO i Baldrige.

Dlaczego wdrażana jest ciągła poprawa

Organizacje zajmujące się ciągłym doskonaleniem dostrzegają znaczenie tych działań dla poprawy jakości produktu, poprawy zadowolenia klientów oraz poprawy wydajności, produktywności i zysków .

4 Różne aplikacje branżowe ciągłego doskonalenia

W branżach i aplikacjach intensywnie przetwarzających program ciągłego doskonalenia umożliwia osobom i grupom identyfikację nieskutecznych lub wąskich gardeł. Daje to ludziom możliwość usprawnienia procesów, minimalizując czas, wysiłek i marnotrawstwo. Ciągłe doskonalenie jest nierozerwalnie związane z systemem produkcyjnym Toyoty lub metodami Lean i ich wykorzystaniem w Kaizen.

W aplikacjach zorientowanych na produkty sprzętowe program ciągłego doskonalenia oparty na opiniach klientów pozwala producentowi poprawić jakość produktu, zwiększyć możliwości produktu w kolejnych produktach i zidentyfikować możliwości usprawnienia procesów produkcyjnych, a tym samym obniżenia kosztów.

W branżach skoncentrowanych na usługach wdrażane są ciągłe doskonalenie w celu poprawy wydajności i poprawy jakości świadczenia usług. Od cateringu po myjnie samochodowe, firmy te muszą regularnie mierzyć zadowolenie klienta i obserwować działania w celu zidentyfikowania możliwości poprawy wyników.

W wielu działaniach i metodach tworzenia oprogramowania, w tym metodach wodospadowych i zwinnych, nieodłączna jest teoria i praktyka ciągłego doskonalenia. W wodospadzie produkt jest opracowywany zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami, a zakończona aplikacja jest testowana pod kątem błędów. Błędy są naprawiane, a nowa wersja testowana, z oczekiwaniem zmniejszenia liczby błędów w czasie. Zwinne metody zawierają krótsze cykle rozwojowe i zapewniają ciągłe opinie klientów, a kolejne wersje są ulepszone pod względem możliwości, jakości i wydajności.

Cykl zaginięcia

Cykl zaginięcia (PDCA) to najczęściej krąg bez początku ani końca, co oznacza, że ​​ciągłe doskonalenie to proces, który nigdy się nie zatrzymuje.

Prosty opis cyklu PDCA to:

Pamiętaj, że proces jest cyklem. Jeśli test się nie powiedzie, powtórz cały proces. Jeśli to działa, monitoruj wyniki i rozpoczynaj od nowa dzięki nowemu planowi promowania dodatkowych ulepszeń.

Praca ciągłego doskonalenia nigdy się nie kończy.

Kaizen

Kaizen to termin japoński oznaczający "zmianę na lepsze". Kaizen popiera perspektywę, że wszystko można poprawić, nawet jeśli jest to przyrost. Ciągłe stopniowe ulepszenia w czasie są postrzegane jako pożądane i mogą przekładać się na poprawę jakości, obniżenie kosztów, uproszczenie procesów pracy, zmniejszenie ilości odpadów, a ostatecznie poprawę zadowolenia i zysków klientów. Kaizen jest kluczową częścią szerszego systemu produkcyjnego Toyoty.

Ciągłe doskonalenie to sposób na życie, a nie jednorazowy program

Niedoświadczony guru, W. Edwards Deming, powiedział, że menedżerowie i organizacje muszą mieć spójny cel i głębokie i stałe zaangażowanie w stałą, ciągłą poprawę, aby zadowolić klientów , pokonać konkurencję i zatrzymać pracę.

Deming skupił się na zapewnieniu, że ciągłe doskonalenie zostało wprowadzone do kultury, a nie coś, co było chwilowe lub okazjonalne. Często krytykował menedżerów za krótkowzroczność i skupienie się na niewłaściwych środkach. Zachęcał menedżerów do długoterminowego inwestowania, koncentrując się na znaczących środkach ciągłego doskonalenia.

Organizacje, które przodują w ciągłym doskonaleniu, włączają je do swoich wartości i odzwierciedlają je w zatrudnianiu i szkoleniach. Włączają go również do systemu oceny i wynagradzania pracowników. Jeśli odwiedzasz firmę, która wyróżnia się w tej pracy, oznaki ciągłego doskonalenia są widoczne w każdym aspekcie kultury. Ciągłe doskonalenie to sposób na życie, a nie przemijająca moda czy program miesiąca.