Zarządzanie wydajnością: Formularz planu rozwoju wydajności próbki

Użyj tego przykładowego formularza do poprowadzenia rozwoju własnego

Pracodawcy używają różnych form do rozwoju wydajności. Ragsac

Imię i nazwisko pracownika:

Pozycja:

Departament:

Powód oceny: Kwartalny / Inny? __________________________

Opis pracy:

Cele wydajności:

Wymień najważniejsze cele wydajności pracy pracownika na kwartał.

Konkretny obowiązek / cel / narzędzia potrzebne do celu / daty ukończenia


Dodatkowe narzędzia lub wymagane szkolenie:Dyskusja i pomiar:Cele rozwoju osobistego i zawodowego:

Wymień najważniejsze osobiste i zawodowe cele rozwojowe pracownika w danym kwartale.

Konkretny cel / Skąd będziemy wiedzieć, że został osiągnięty? / Narzędzia potrzebne do celu / daty ukończenia


Dodatkowe narzędzia lub wymagane szkolenie:Dyskusja i pomiar:Komentarze pracownicze:
Propozycje pracowników dla inspektora lub rozwoju działu:

Data następnego spotkania rozwojowego: (Harmonogram kwartalny.)Podpis pracownika:

Data:

Podpis promotora:

Data: