Staże w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Kraj i zagranica za granicą

Organizacja Narodów Zjednoczonych została założona w 1945 roku, aby zastąpić Ligę Narodów. Franklin D. Roosevelt po raz pierwszy ukuł termin "ONZ" jako termin opisujący kraje sprzymierzone. Karta Narodów Zjednoczonych została ustanowiona w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i promowania wspólnych rozwiązań dla międzynarodowych problemów gospodarczych, społecznych i humanitarnych. Kwatera Główna ONZ znajduje się w Nowym Jorku i znajduje się na terytorium międzynarodowym.

Utrzymuje również główne biura w Genewie, Nairobi i Wiedniu.

Praca w Organizacji Narodów Zjednoczonych obejmuje szeroką gamę dyscyplin i geografii. Ścieżki, a także funkcje, działy, lokalizacje geograficzne, a nawet organizacje lub dziedziny pracy mogą się zmieniać w trakcie kariery zawodowej w ONZ. Z prawie 44 000 pracowników z 193 państw członkowskich stażyści mogą pracować w zespołach wielokulturowych z ludźmi z różnych środowisk. i kultury. Edyktem Narodów Zjednoczonych jest poszukiwanie rozwiązań skomplikowanych problemów; od pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i łagodzeniu ubóstwa, walce ze zmianą klimatu i obronie praw człowieka. Kwestie są tak różnorodne, jak kariery. Członek personelu, przy pomocy stażystów, robi wszystko, od monitorowania wyborów, pomocy w rozbrojeniu dzieci-żołnierzy, koordynowania akcji humanitarnych i zapewnia wsparcie logistyczne w celu realizacji złożonych zadań.

Organizacja Narodów Zjednoczonych oferuje semestralne pełne i niestacjonarne praktyki w okresie jesiennym, wiosennym i letnim dla studentów, absolwentów i absolwentów.

Stażyści uczestniczą w różnych działaniach wspierających departament, dla którego pracują. Charakter staży zależy od potrzeb działu, z którym pracuje stażysta. Wyszukiwanie staży w ONZ wymaga korzystania z wyszukiwarki na stronie ONZ. Istnieją oferty pracy na określone stanowiska, a także ogólne oferty pracy, które są wykorzystywane do tworzenia puli kandydatów do selekcji w całej Organizacji.

Ogólne oferty pracy zawierają następujący tekst: "Niniejsze Otwarcie ofert pracy służy celom informacyjnym". Proces składania wniosków jest taki sam dla obu typów ofert pracy, niezależnie od tego, czy są one specyficzne dla pozycji, czy generyczne.

Cele praktyk

Kwalifikacje na staż

Kandydaci powinni być zapisani do programu studiów licencjackich lub magisterskich w trakcie stażu lub powinni być absolwentem o udokumentowanym zainteresowaniu Narodami Zjednoczonymi i rozwojem międzynarodowym.

Lokalizacje

Nowy Jork; Bangkok, Tajlandia; Bejrut, Liban; Santiago, Chile; Nairobi, Kenia; Genewa, Szwajcaria; Wiedeń, Austria; Addis Abeba, Etiopia.

Jak się zgłosić

Aby ubiegać się o staż w ONZ, odwiedź ich stronę internetową.

Wnioskodawcy powinni przesłać aktualne CV i list motywacyjny przez Internet, przy czym list jest kierowany do "Intern Administrator". Rozpatrywane będą tylko aplikacje internetowe. CV i list motywacyjny powinny być w formacie Word lub pdf.

Uwzględnione zostaną tylko wypełnione wnioski, zawierające zarówno życiorys, jak i list motywacyjny.

Międzynarodowe możliwości

Organizacja Narodów Zjednoczonych ma prawdziwie globalną siłę roboczą. W ostatnim dziesięcioleciu Organizacja przeszła dramatyczną transformację, aby lepiej reagować na potrzeby na całym świecie. Obecnie ONZ prowadzi bardziej reaktywną operację w terenie, a 60% personelu pracuje w lokalizacjach na całym świecie. Wysiłki takie jak Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości oraz Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych mają biura regionalne na całym świecie, aby umożliwić im szybko reagować na pojawiające się problemy, które wymagają wiedzy i pomocy.

Ze względu na międzynarodowy charakter jego misji, istnieje mnóstwo możliwości stażu za granicą z ONZ poprzez biura w Bangkoku, Nairobi, Genewie, Bejrucie i Santiago.

Mogą one obejmować całą gamę zagadnień: od spraw gospodarczych w Libanie po sprawy humanitarne w Tajlandii po technologie informacyjne w Kenii.