List rezygnacji z niezadowalających warunków pracy

Kiedy warunki panujące w firmie utrudniają wykonywanie pracy, możesz zdecydować się na znalezienie nowej pracy. Przenieś współpracę z listem rezygnacji, który jest profesjonalny pomimo okoliczności. Poniższa próbka zawiera szczegółowe informacje o tym, dlaczego pracownik stwierdzi, że warunki są niezadowalające. O ile wyjaśnienie problemów jest do pewnego stopnia sensowne, to Twój list z rezygnacją nie powinien stać się rantem.

List rezygnacji z niezadowalającego warunku roboczego Przykład

Elementy tego listu rezygnacji obejmują:

Przykładowy list

Dzisiejsza data

Nazwa menedżera

Nazwa firmy

adres spółki

Szanowny Panie / Pani. Menedżer:

Niechętnie składam ten list. Chociaż mój czas w firmie (nazwa firmy) był, ogólnie rzecz biorąc, satysfakcjonujący i produktywny, od jakiegoś czasu stawałem się coraz mniej zadowolony z sytuacji w pracy. Kierunek firmy, grupa, w której pracuję, oraz nowe cele i metody ich realizacji sprawiają, że coraz trudniej czuć, że wnoszę wystarczająco dużo.

Dlatego z przykrością proszę, abyś zaakceptował niniejszy list rezygnacyjny ze (nazwa firmy) skuteczny (ostatni dzień pracy).

Z poważaniem,

(Podpisz tutaj)

Twoje imię

cc: (osoby do skopiowania na liście - kierownik działu kadr, dyrektor itp.)

Dlaczego powinieneś podać powód swojej rezygnacji

Uwzględnienie przyczyny rezygnacji może ostrzec szefów przed warunkami mającymi wpływ na morale personelu. W dużych firmach menadżerom łatwiej jest stracić kontakt z pracownikami. Kiedy powiesz im o poważnych słabościach, mogą być zaskoczeni, jak zła jest ta sytuacja.

Mamy nadzieję, że podejmą działania i rozwiążą problem. I nawet jeśli nie chcesz już tam pracować, środowisko może poprawić się dla innych.

Gdy związek jest poza naprawą

Nie zawsze będziesz w stanie odzyskać relację z firmą. Zwykle dzieje się tak, gdy szefowie wiedzą, że jesteś nieszczęśliwy, ale nie robią nic, aby poprawić warunki.

Inne powody to:

Pracownicy często czują się zdenerwowani, a nawet źli, z powodu doświadczenia. Jeśli chcesz po prostu iść dalej, być może bardziej odpowiedni list powinien być krótki i na temat. Doradza tylko firmie, z którą rezygnujesz i wejdzie w życie. Poniżej znajduje się próbka krótkiego listu z rezygnacją.

Dzisiejsza data

Nazwa menedżera

Nazwa firmy

adres spółki

Szanowny Panie / Pani. Menedżer:

Niniejszym składam rezygnację z (nazwa firmy), obowiązującą (ostatni dzień zatrudnienia).

Z poważaniem,

(Podpisz tutaj)

Twoje imię

cc: (osoby do skopiowania na liście - kierownik działu kadr, dyrektor itp.)

Dlaczego nie powinieneś zepsuć towarzystwa

Chociaż łatwo stracić kontrolę i wyszydzić firmę za swoje braki, utrzymuj emocje w ryzach.

Działa to na Twoją korzyść, ponieważ:

Nigdy nie wiadomo ... Jeśli twój list wymusza zwrot w biurze, możesz nawet znaleźć się na swoim starym biurku. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy twój list jest polubowny.

Następne kroki

Kiedy menedżer ds. Rekrutacji zapyta, dlaczego opuściłeś poprzednią pracę, nie myj swoich starych szefów.

Możesz wymienić wyzwania, przed którymi stanąłeś. Skup się jednak na tym, jak zachowałeś profesjonalne podejście aż do rezygnacji i wyjazdu. Wykorzystaj doświadczenie jako pozytywne, gdy przejdziesz do następnej pozycji. Możesz docenić ulepszone środowisko pracy, co oznacza motywację do lepszej wydajności. I będziesz bardziej świadomy sygnałów ostrzegawczych, jeśli warunki w firmie zaczną spadać.