Ile zasiłku mieszkaniowego otrzymują członkowie rezerwy?

Pytanie: Ile zasiłku mieszkaniowego otrzymują członkowie rezerwy?

Odpowiedź: To zależy od tego, jak długo pozostaniesz na służbie.

Zgodnie z prawem, jeżeli członek Gwardii Narodowej lub członek rezerwy, z osobami pozostającymi na utrzymaniu, przejdzie na czynną służbę przez 140 dni lub dłużej, otrzyma on pełną stawkę dodatku mieszkaniowego (taką samą stawkę, jaką otrzymują pracownicy czynnego dyżuru).

Jednakże, jeśli członek pozostaje aktywny przez mniej niż 140 dni, otrzymuje inny zasiłek mieszkaniowy, zwany BAH-II.

Dodatek ten wypłaca się mniej niż stawka za pełnowartościowy zasiłek, który otrzymuje aktywne cło.