Dowiedz się, co oznacza skrót NIMBY

starfive / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

NIMBY to akronim oznaczający nie na moim podwórku. Jest stosowany, gdy obywatele sprzeciwiają się projektowi robót publicznych lub prywatnemu rozwojowi, głównie dlatego, że zostanie wybudowany w pobliżu miejsca zamieszkania. Ci obywatele często widzą potrzebę projektu lub rozwoju, ale sprzeciwiają się temu z powodu negatywnego wpływu na nich.

Postawa NIMBY może być niesamowicie frustrująca dla lokalnych urzędników. Projekty robót publicznych są niezbędnymi wydatkami dla samorządów lokalnych i są potrzebne do poprawy jakości życia w społeczności.

Autostrady, więzienia, elektrownie, oczyszczalnie ścieków i wysypiska śmieci to projekty z zakresu robót publicznych, które często wywołują opór NIMBY.

Rozwój prywatny - w którym samorządy lokalne mają pewną władzę regulacyjną - jest faktem w rosnącej społeczności. Dyrektorzy ds. Rozwoju gospodarczego spędzają godziny pracy, przyciągając firmy do swoich społeczności, ale ich wysiłki mogą zostać udaremnione dzięki dobrze zorganizowanym i głośnym typom NIMBY. Wybierani urzędnicy, tacy jak członkowie rady miejskiej, zwracają uwagę na dobrze zorganizowane i głośne grupy, więc administratorzy publiczni muszą być gotowi, aby odpowiedzieć na podniesione kwestie. Nowe osiedla, osiedla mieszkaniowe o niskich dochodach, centra handlowe, stadiony i parki rozrywki mają tendencję do przyciągania krytyków NIMBY.

Kontrastujące opinie obywateli dotyczące nowych projektów i rozwoju

Niestety, pozytywny i negatywny wpływ projektów publicznych i prywatnych inwestycji spada nierównomiernie na obywateli.

Prawie każdy może znaleźć się za budową nowego więzienia, gdy obecne są przepełnione, aż do kwestii praw człowieka, ale nikt nie chce mieszkać obok więzienia. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent wyborców może być na budowę, ale ludzie, którzy są właścicielami nieruchomości sąsiadujących z proponowanym miejscem, są zdecydowanie przeciwni.

Podobnie większość ludzi lubi pomysł nowego centrum handlowego w mieście. Jednak niewielu będzie chciało parkować po drugiej stronie ogrodzenia z tyłu.

Obawy członków NIMBY

Ludzie NIMBY często robią wrażenie, że są przeciwni postępowi. Podczas gdy ich skłonność do używania znaków pikiety i śpiewów jest trochę głupia, obawy, które podnoszą, są ważne. Wymieniają problemy, takie jak zatory komunikacyjne, zanieczyszczenia, głośny hałas, rosnąca przestępczość, zmniejszanie wartości nieruchomości, szkoda dla lokalnego biznesu i utrata lokalnego charakteru. Ci, którzy nie mieszkają w pobliżu proponowanego projektu lub rozwoju, mogą zapisać wiele z tych problemów jako kwestie związane z wdrażaniem, ale z drugiej strony ci, którzy nie zgadzają się z tymi sprawami, nie muszą mieszkać obok witryny. Łagodzenie obaw rzadko oznacza, że ​​problemy zostaną całkowicie wyeliminowane.

Przykłady NIMBY w pracy

Oto kilka przykładów pokazujących, jak uczucia NIMBY mogą wpływać na rzeczywiste życie.