Definicja - Equity właścicieli, znana również jako Net Worth

Definicja: kapitał własny właścicieli to połączone inwestycje właściciela (właścicieli) i akumulacja zysków lub strat w działalności od momentu jej rozpoczęcia.

Equity właściciela (Net Worth) wyrażone są w następującym wzorze:

Wartość netto = aktywa - pasywa

Znany również jako: Nazywany również : wartością netto, kapitałem właściciela, aktywami netto, kapitałami własnymi lub funduszami wspólników.

Alternatywne pisowni: Equity właściciela