Rodzaje postaci w pisaniu fikcji

Tworzenie wiarygodnych postaci

Istnieje wiele rodzajów postaci, które można spotkać jako czytelników lub pisarzy w fikcji. Możesz mieć postać okrągłą, postać płaską, postać zapasu lub bohatera. I tak dalej. Dowiedz się więcej o różnych typach postaci, o tym, co mają na myśli, i jak korzystać z postaci lub interpretować jej typ.

Zwróć uwagę, że niektóre z tych typów znaków możesz chcieć uniknąć lub poradzić sobie delikatnie. Nie zniechęcaj się, jeśli otrzymasz krytykę z informacją, że twoja postać jest płaska. Zamiast tego podejmij wyzwanie i przekonaj się, jak emocjonalnie skomplikowane i szczegółowe mogą być twoje postacie .

 • 01 Płaskie postacie

  Płaskie postacie są małymi postaciami w dziele literackim, które nie podlegają znaczącym zmianom ani wzrostowi w trakcie opowiadania. Dowiedz się więcej o płaskich postaciach i sposobie, w jaki różnią się one od okrągłych znaków .
 • 02 Statyczne postacie

  Kiedy ludzie mówią, że postać jest statyczna, odnoszą się do faktu, że postać się nie zmienia. To naprawdę inny sposób na powiedzenie płaskiej postaci.

 • 03 Okrągłe postacie

  Jako pisarz skupisz się na opracowywaniu okrągłych postaci. Dla czytelników są to postacie, do których włożysz największy wysiłek w obserwowanie i rozumienie. Okrągłe postacie są wielowymiarowe i złożone. Są dopracowane i często sprzeczne.

 • 04 Dynamiczne postacie

  Przeciwieństwem statycznych postaci, dynamicznych postaci są również okrągłe postacie, które ulegną jakiejś zmianie w trakcie opowiadania .

 • 05 Znaki magazynowe

  Wiele osób uważa, że ​​termin "znaki towarowe" jest innym sposobem opisywania statycznych znaków, ale nie tak. Postacie magazynowe są często stereotypowe. Trudno je odciągnąć w fikcji, chyba że piszesz satyrę, a nawet wtedy, musisz mieć wiele przemyśleń z tyłu, włączając w to swoją postać. Celem akcji jest przeniesienie historii poprzez umożliwienie widzom zrozumienia już tej postaci.

 • 06 Protagonista

  Bohaterowie są głównymi bohaterami twojej fikcji. Są to okrągłe postacie, o których czytelnik często kojarzy. Jednak nie zawsze są one całkowicie moralne lub sympatyczne.

  Protagoniści powinni być skomplikowani i błędni. Wielkim błędem, który popełnia wielu początkujących pisarzy, jest zbytnie przejmowanie się tym, czy ich bohater jest sympatyczny. Większe znaczenie ma to, czy protagonista jest powiązany z nim. Czytelnik musi wierzyć bohaterowi i rozumieć jego wybory.

 • 07 Antagoniści

  Antagonista ma zasadnicze znaczenie dla wielu dzieł literackich i zwykle jest znany jako "zły człowiek". Antagonista to osoba, która uniemożliwia protagoniście uzyskanie tego, czego chce lub potrzebuje.

  Antagonista powinien być również postacią okrągłą. Samo zrobienie zła antagonisty nie jest tak interesujące, jak jego konflikt. Czyste zło jest bardzo trudne do uwierzenia w fikcję, ponieważ ludzie są wieloaspektowi i inspirowani swoimi własnymi sytuacjami i fabułami. Dlatego poświęcenie czasu na opisanie swojego antagonisty i pokazanie jego własnej walki doprowadzi do bogatszej i bardziej złożonej narracji. Podobnie jak protagonista nie zawsze musi być dobrym człowiekiem, antagonista nie zawsze musi być złym facetem.