Przykładowy list motywacyjny na e-mail dla pozycji wolontariusza

Czy jesteś zainteresowany wolontariatem? Wolontariat jest aktem polegającym na ofiarowaniu czasu, wysiłku i służby osobie bez rekompensaty finansowej. Chociaż większość wolontariackich stanowisk nie jest opłacana, wnioskodawcy, którzy chcą coś zmienić i zdobyć cenne doświadczenie, powinni rozważyć wysłanie wiadomości e-mail z pytaniem o takie możliwości.

Poniżej znajduje się przykład wiadomości e-mail wysłanej w celu uzyskania informacji o możliwościach wolontariatu i wskazówkach dotyczących tego, co napisać, gdy chcesz wziąć udział w wolontariacie.

Wskazówki dotyczące pisania wiadomości e-mail

Listy motywacyjne do wolontariatu pisane do organizacji są skutecznym sposobem wskazania zainteresowania konkretną pozycją wolontariusza, a także opisania, w jaki sposób twoje umiejętności, doświadczenia i doświadczenie mogą poprawić życie innych osób. Podobnie jak listy motywacyjne napisane na płatnych stanowiskach, są najbardziej skuteczne, gdy mogą dokładnie podkreślić, jak bardzo twoje pochodzenie i / lub zainteresowania pasują do kwalifikacji, jakich grupa szuka u swoich wolontariuszy.

Podobnie jak wiele płatnych miejsc pracy, organizacje z wolontariackimi stanowiskami będą często - ale nie zawsze - publiczne

listę ofert pracy, które chcą wypełnić. Przejrzyj te pozycje, aby znaleźć potencjalne dopasowania i poznać ich wymagania. Należy pamiętać, że chociaż oferty dla wolontariuszy są zazwyczaj bezpłatne, pracodawca może nadal wymagać pewnych kwalifikacji, aby wnioskodawca mógł się kwalifikować.

Zanim zaczniesz opracowywać swój list motywacyjny, koniecznie sprawdź organizację .

Zapoznanie się z organizacją, jej kulturą i misją może sprawić, że staniesz się silniejszym, bardziej przygotowanym kandydatem. Alternatywnie, poznanie jego działania może ujawnić, że jego wartości i misja znacznie różnią się od twoich celów - znak, że powinieneś poszukać innej organizacji, która może wnieść swój czas i pracę.

Sporządzenie twojego listu motywacyjnego

Możliwości wolontariatu nie zawsze są wymieniane przez dział personalny organizacji, więc upewnij się, że chcesz się dowiedzieć, z kim się skontaktować i jak najlepiej je osiągnąć.

Pisząc list motywacyjny na stanowisko wolontariusza, wspomnij o swojej pracy związanej z pracą lub doświadczeniem wolontariusza, jeśli dotyczy. Zachowaj swój list motywacyjny profesjonalnie, tak jak byś, gdybyś ubiegał się o płatne zatrudnienie.

Wykorzystaj ten czas, aby sprzedać siebie swojej organizacji. Ten list motywacyjny to Twoja szansa, aby przedstawić siebie i swoje intencje bezpośrednio od nietoperza. Przygotowując list, pamiętaj, aby opisać swoje zainteresowanie pozycją, a także odpowiednie doświadczenie i pochodzenie.

Podaj przykłady tego, jak wcielasz się w misję organizacji, jej wartości i podstawowe zasady. Oprócz listu motywacyjnego dołącz swoje CV . Możesz również dołączyć listy polecające napisane przez osobiste lub zawodowe referencje, które mogą opisywać i potwierdzać twoje doświadczenie, umiejętności, etykę pracy i charakter.

Przykładowy e-mail do stanowiska wolontariusza

Temat: pozycja wolontariusza - Twoje imię

Wiadomość e-mail:

Szanowny Panie / Pani. Nazwisko,

Interesują mnie możliwości, które mogą być dostępne dla wolontariuszy w St.

John Senior Center. Jako długoletni adwokat potrzeb i dobrobytu osób starszych w naszej społeczności, mam doświadczenie w pracy ze starszymi obywatelami i byłbym zachwycony, że nadal będę to robić w charakterze wolontariusza.

Zgłosiłem się jako pomocnik do Centrum Champlain i mogłem pomagać seniorom w uprawianiu sztuki i rzemiosła. Na tym stanowisku asystowałem uczestnikom programu w projektach rekreacyjnych, uczestniczyłem w planowaniu programu i sesjach strategii, a także towarzyszyłem grupowym wycieczkom terenowym do lokalnych wydarzeń muzycznych i muzeów. Uczestniczyłem także w zbiórkach funduszy i inicjatywach na rzecz społeczności.

Jeśli St. John Center potrzebuje dedykowanego wolontariusza, byłbym zachwycony, gdyby mogłem ci pomóc. Mój harmonogram jest elastyczny i byłbym dostępny dla wolontariuszy w waszej wygody.

Chętni, aby dowiedzieć się więcej o Twojej misji, sukcesach i wyzwaniach w służbie naszym starszym obywatelom, byłbym wdzięczny za możliwość przeprowadzania z tobą wywiadu w dogodnym dla obu stron czasie. Czekam na rozmowę z tobą.

Dziękuję za uwagę.

Z poważaniem,

Imię Nazwisko
123 Dowolna ulica
Anytown, CT 11112
Email: firstlast@gmail.com
Cell: 555-124-1245

Dodatkowe próbki listów motywacyjnych

Najbardziej skuteczny format listów przewodnich może się różnić w zależności od możliwości, na które są kierowane. Kliknij powyższy link, aby przejrzeć próbki listów motywacyjnych dla różnych dziedzin kariery i poziomów zatrudnienia, w tym przykład listu motywacyjnego, list motywacyjny i list motywacyjny na poczcie e-mail.

Więcej o wolontariacie

Przykładowe CV dla pozycji wolontariusza
Jak zmienić pozycję wolontariusza w pracę