FAQ i mity na temat praktyk

Staże są doświadczeniami związanymi z pracą, które zapewniają studentom, nowym absolwentom i osobom zmieniającym karierę szansę zdobycia ważnej wiedzy i umiejętności w dziedzinie kariery zawodowej . Jako stażysta kariery staże są szansą na zdobycie zainteresowania zawodowymi polami bez angażowania się na stałe. Dostępnych jest wiele zasobów umożliwiających znalezienie stażu, w tym internetowych baz danych praktyk, książek, takich jak Biblia szkoleniowa, ogłoszenia drobne, kontakty z profesjonalistami i absolwentami uczelni itp.

Wiele organizacji korzysta z praktyk jako sposobu oceny i szkolenia potencjalnych kandydatów do pracy. Praktyki są doskonałym sposobem na zdobycie doświadczenia w dziedzinie kariery zawodowej, a także możliwość wypróbowania jednego lub więcej zawodów, dzięki spojrzeniu zza kulis na to, jak to jest pracować w terenie. Studenci często odbywają kilka staży, aby dać im dostęp do różnych powiązanych zadań, a nawet sprawdzić różne kariery zawodowe.

Kiedy zacząć szukać staży

Odpowiedź na to pytanie jest jak najszybciej. Ważne jest, aby dać wystarczająco dużo czasu na znalezienie i staranie się o dobre praktyki. W przypadku staży w finansach , administracji, wydawnictwach itp., Wiele terminów na staż letni może mieć miejsce już w listopadzie. Praktyki stają się coraz popularniejsze dla studentów, którzy nadal uczęszczają do liceum. Studenci, którzy rozpoczynają praktyki po pierwszym roku studiów, mogą ukończyć kilka różnych staży, co zapewnia im szeroki wachlarz doświadczeń i sprawia, że ​​są bardziej atrakcyjne dla pracodawców.

Gdzie znaleźć staże

Praca z doradcą zawodowym, rozmowa z absolwentami wydziału i / lub college'u, przeglądanie zasobów kariery, sprawdzanie ogłoszeń niejawnych potencjalnych kandydatów do pracy i przeprowadzanie wywiadów z absolwentami lub profesjonalistami w terenie są doskonałym miejscem, aby rozpocząć wyszukiwanie staży są dostępne.

Istnieje wiele praktyk oferowanych w Internecie za pośrednictwem witryn praktyk, takich jak MonsterTRAK , Internships USA , Internships.com itp. Sprawdź w swoim centrum karier, czy subskrybują którykolwiek z tych zasobów. Przeprowadzenie dokładnej samooceny pomoże również zidentyfikować kluczową wiedzę, umiejętności, zainteresowania i cechy osobowości, które są istotne dla danego stażu lub pracy.

Rodzaje praktyk są dostępne

Staże są dostępne w wielu dziedzinach zarówno z sektora prywatnego, jak i nienastawionego na zysk na rynku pracy. Staże mogą być płatne lub nieopłacane, na kredyt lub nie na kredyt, i mogą być ścigane wiosną, latem lub jesienią.

Korzyści z Praktyki:

Istnieje wiele satysfakcjonujących i wartościowych praktyk, a niektóre z nich można bezpośrednio połączyć z zajęciami w college'u. Praca bezpośrednio z opiekunem na miejscu i sponsorem wydziału może zapewnić bogate doświadczenie edukacyjne, które obejmuje dodatkowe czytanie, pisanie, itp. Na ten temat, oprócz empirycznego uczenia się, które odbywa się codziennie na stażu. Aby zdobyć cenny staż, nie jest konieczne odbywanie stażu w celu uzyskania kredytu.

Różnica między stażem dla kredytu i tym, który nie jest

Aby otrzymać zaliczenie na staż, studenci będą musieli ukończyć określoną liczbę godzin na stronie praktyki, w zależności od wytycznych stażu w uczelni.

Przed wyjazdem na praktykę ważne jest sprawdzenie wytycznych uczelni. Zwykle kolegia wymagają dodatkowej pracy, a uczniowie muszą spełniać określone kryteria określone przez członka wydziału, który będzie również działać jako sponsor stażu.

Praktyki nieukończone na zaliczenie są w zasadzie umową między pracodawcą a uczniem. Nie ma formalnej umowy i jest więcej miejsca na elastyczność. Nie ma również minimalnej liczby godzin, które należy przepracować na stażu.

Mity praktyk