Czy istnieje statua ograniczeń dla przestępstw wojskowych?

Pytanie: Czy istnieje statua ograniczeń dla przestępstw wojskowych?

Odpowiedź: Tak. Artykuł 43 UCMJ dotyczy pomnika ograniczeń.

W odniesieniu do kary bez sądowej , zgodnie z art. 15, oskarżonego nie można karać, jeżeli przestępstwo popełniono więcej niż dwa lata od daty działania na podstawie Artykułu 15.

W przypadku sądów wojennych przedawnienie obowiązuje przez pięć lat, z wyjątkiem przestępstwa, w którym maksymalna kara jest karą śmierci, a za nieobecność bez urlopu (AWOL) lub brak ruchu w czasie wojny.

W takich przypadkach nie ma żadnych ograniczeń.

Pewne okoliczności mogą przedłużyć przedawnienie. Na przykład, okresy, w których oskarżony był nieobecny na terytorium, na którym Stany Zjednoczone mają władzę uchwycenia go, lub AWOL "ucieczki przed sprawiedliwością" lub pod nadzorem władz cywilnych, lub w rękach wroga, są wykluczone w obliczanie okresu ograniczenia.