Jak wyjaśnić, czy wolisz pracować pojedynczo czy w grupie

Kiedy starasz się o stanowisko na poziomie podstawowym, typowe pytanie o rozmowę kwalifikacyjną brzmi: "Czy wolałeś pracować samodzielnie lub w grupach, kiedy pracowałeś przy szkolnych zadaniach lub projektach?" Potencjalni pracodawcy zadają to pytanie, ponieważ niektóre stanowiska wymagają od pracowników codziennej pracy w zespołach, podczas gdy inne wymagają pracowników do samodzielnej pracy. Nie ma prawidłowej lub błędnej odpowiedzi.

Jedyną złą odpowiedzią jest nieuczciwa odpowiedź. Jeśli dobrze się czujesz w ustawieniach grupowych, z pewnością nie będziesz dobrze radził sobie w pracy, która wymaga pracy solo za zamkniętymi drzwiami. Albo gorzej, praca, która wymaga od ciebie pracy zdalnej.

Oto przykładowe odpowiedzi na pytania, które można dostosować do osobistych doświadczeń i osobowości.

Dwie odpowiedzi, jeśli najlepiej pracujesz w grupie

Dwie odpowiedzi, jeśli pracujesz najlepiej niezależnie

Pytania i odpowiedzi dotyczące Wywiadu na poziomie podstawowym
Więcej pytań na temat wywiadu na poziomie podstawowym i przykładowych odpowiedzi.

Pytania dotyczące wywiadów w kolegium
Kiedy jesteś studentem lub absolwentem, ważne jest, aby powiązać wykształcenie w college'u, zajęcia pozalekcyjne i doświadczenia z pracą, o którą się ubiegasz.

Pokrewne artykuły: Wywiad Pytania i odpowiedzi | Porady dotyczące wywiadów dla studentów 15 najlepszych porad dotyczących poszukiwania pracy dla seniorów szkół wyższych