Praca w wojsku: Szef Operacji Telekomunikacyjnych 25W

Jest to rola telekomunikacyjna otwarta dla doświadczonych żołnierzy

Szef operacji telekomunikacyjnych w armii nadzoruje funkcje wsparcia systemów informatycznych dla dowodzenia, kontroli, łączności i komputerów używanych we wszystkich szczeblach armii .

To nie jest pozycja wyjściowa; cztery wojskowe specjalności zawodowe (MOS), które zasilają tę, która wynosi 25W, to: Radiooperator-Opiekun (MOS 25C); Cable Systems Installer-Maintainer (MOS 25L), Nodal Network Systems Operator-Maintainer (MOS 25N) i wielokanałowy operator systemów przesyłowych (MOS 25Q)

Obowiązki MOS 25W

Jest to kluczowa rola w sektorze telekomunikacyjnym armii. Ci żołnierze robią wszystko, poczynając od planowania, koordynowania, konfigurowania i nadzorowania telekomunikacji armii, po konserwację, obsługę i instalowanie sieci telekomunikacyjnych.

Współpracują ze wszystkimi rodzajami wyposażenia telekomunikacyjnego armii, w tym sprzętem radiowym, przełączającym, kablowym i automatyki. Ci żołnierze nadzorują instalację, obsługę, wiązanie, przepakowywanie, zapobiegawcze kontrole i serwisy oraz konserwację urządzeń na urządzeniach zabezpieczających.

Zapewniają one pomoc techniczną i doradztwo zarówno dowódcom, jak i podwładnym oraz rozpowszechniają informacje o operacjach, aby zapewnić, że wszystkie urządzenia telekomunikacyjne działają zgodnie z przeznaczeniem. Oznacza to również zapewnienie, że wsparcie logistyczne jest dostępne przez cały czas, a personel jest przeszkolony i gotowy.

Nie jest to w żadnym wypadku wyczerpująca lista wszystkich obowiązków wykonywanych przez MOS 25W, ale jest wglądem w złożony i techniczny charakter tego zadania armii.

Wymagania treningowe dla MOS 25W

Ponieważ nie jest to pozycja na poziomie podstawowym, nie ma odpowiadających wyników testów w teście ASVAB ( Arped Services Vocational Aptitude Battery). Aby zakwalifikować się do tej pracy, żołnierze muszą ukończyć zaawansowany kurs NCO (podoficerowie), który jest pod patronatem USA Signal School.

Można to znieść z odpowiednim doświadczeniem.

Wymagania ASVAB dla zadań w armii entry-level, które zasilają MOS 25W, są następujące:

Tajne poświadczenie bezpieczeństwa wymagane jest dla żołnierzy w MOS 25W. ponieważ są oni dostępni do bardzo wrażliwych komunikatów Armii. Historia wyroków skazujących za narkotyki lub działalność i osobiste problemy finansowe mogą zdyskwalifikować wnioskodawców z otrzymywania tego zezwolenia od Departamentu Obrony. Ale zanim żołnierz znajdzie się w tej pracy, prawdopodobnie już otrzymał takie zezwolenie. Potwierdzenia Secret DoD są ważne przez 10 lat.

Żołnierze w MOS 25W muszą być obywatelami USA.

Podobne zawody cywilne do MOS 25W

Nie ma dokładnego odpowiednika w cywilnej sile roboczej , ale umiejętności mechaniczne, których się nauczysz, przygotują cię do zadań związanych z instalacją i naprawą sprzętu komunikacyjnego.