Opisy Armii: operator telekomunikacyjny (MOS 25D)

Wstępny przegląd szkoleń:

Szkolenie dla tego MOS składa się z dziewięciu tygodni szkolenia podstawowego, po którym następuje siedem tygodni, jeden dzień zaawansowanego szkolenia indywidualnego (AIT) w Fort Gordon w stanie Georgia. Część tego czasu spędza się w klasie i częściowo w terenie.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia:

Oficjalne możliwości szkolenia formalnego dla tego MOS, w tym zaawansowane szkolenia dostępne w określonych punktach kariery żołnierza, można znaleźć na stronie internetowej Army Training Requirements and Resources System (ATRRS).

Ograniczenia:

Podczas podstawowego szkolenia i zaawansowanego treningu indywidualnego (AIT) armia ogranicza swobodę osobistą żołnierza, stosując "system fazowy", który zapewnia większą wolność, w oparciu o fazę treningu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ograniczenia faz szkolenia armii .

Szczegóły treningu:

Instrukcja obejmie następujące zagadnienia: Bezpieczeństwo AIS (Automated Information System); Podstawy komputerowe, terminale komputerowe; teoria i koncepcje sieci; System operacyjny Windows i UNIX; czynności proceduralne w operacjach telekomunikacyjnych, takie jak formatowanie wiadomości, przetwarzanie wiadomości przychodzących / wychodzących i czynności serwisowych; szkolenie z zakresu sprzętu i urządzeń bezpieczeństwa komunikacyjnego.