Praca w wojsku: MOS 25B Systemy Informatyczne Operator-Analityk

Wstępny przegląd szkoleń:

Szkolenie dla tego MOS składa się z dziewięciu tygodni podstawowego szkolenia, po którym następuje 17 tygodni, trzy dni zaawansowanego szkolenia indywidualnego (AIT) w Fort Gordon w stanie Georgia. Część tego czasu spędza się w klasie i częściowo w terenie.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia:

Oficjalne możliwości szkolenia formalnego dla tego MOS, w tym zaawansowane szkolenia dostępne w określonych punktach kariery żołnierza, można znaleźć na stronie internetowej Army Training Requirements and Resources System (ATRRS).

Ograniczenia:

Podczas podstawowego szkolenia i zaawansowanego treningu indywidualnego (AIT) armia ogranicza swobodę osobistą żołnierza, stosując "system fazowy", który zapewnia większą wolność, w oparciu o fazę treningu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ograniczenia faz szkolenia armii .

Szczegóły treningu:

Instrukcja obejmuje następujące zagadnienia: oprogramowanie mikrokomputerowe, systemy operacyjne, narzędzia programowe, montaż / dezasemblacja mikrokomputerów, komunikacja danych, sieci lokalne (LANS), taktyczne LANS, rozwiązywanie problemów techniki projektowania strukturalnego, projektowanie i rozwój systemu baz danych (programowanie ), odzyskiwanie po błędzie, bezpieczeństwo danych, Defence Message System, konfiguracja komputera, obsługa i konserwacja oraz konfiguracja sieci i rozwiązywanie problemów.