Army Job: 25N Nodal Network Systems Operator-Maintainer

Ci żołnierze utrzymują linie komunikacyjne otwarte

Polub nas na Facebooku w CAGuard / Flikr / CC BY 2.0

Nodalny operator systemów sieciowych jest częścią zespołu telekomunikacyjnego armii. Ich głównym obowiązkiem jest zapewnienie dostępności komunikacji, która zawsze ma kluczowe znaczenie w siłach zbrojnych, szczególnie podczas walki.

Obowiązki MOS 25N

Żołnierze ci wykonują czynności w terenie na elektronicznych zespołach węzłowych, rakietach bojowych i pomocniczych urządzeniach komunikacyjnych. Innymi słowy, utrzymują i działają urządzenia telekomunikacyjne.

Kluczową częścią zadania dla MOS 25N jest wykonywanie operacji systemowych i sieciowych, w tym korekta wszelkich usterek w systemie. Odpowiadają za utrzymanie i konserwację wewnętrznych systemów i urządzeń komunikacyjnych.

Szkolenie dla MOS 25N

Szkolenie na stanowisko, aby być operatorem węzłowym operatora sieci w armii, wymaga dziewięć tygodni podstawowego szkolenia, a następnie 21 tygodni zaawansowanego szkolenia indywidualnego, w tym praktycznego szkolenia z mobilnymi i węzłowymi systemami sieciowymi. Szkolenie odbędzie się w Fort Gordon w Gruzji.

Gdy twoja kariera wojskowa będzie kontynuowana, będziesz miał możliwość wzięcia udziału w kolejnych zajęciach i odbycia szkolenia, które pozwoli ci awansować na bardziej zaawansowane pozycje w dziedzinie telekomunikacji w armii.

Szkolenie i praca w klasie dla MOS 25N zwykle obejmują następujące tematy:

Kwalifikuje się jako MOS 25N

Zainteresowanie pracą z urządzeniami węzłowymi, umiejętność konfigurowania i rozwiązywania problemów z urządzeniami, takimi jak routery i dokładna znajomość protokołów internetowych, to dobra umiejętność, jeśli rozważa się tę pracę.

Aby kwalifikować się do MOS 25N, żołnierz potrzebuje 102 punktów w obszarze umiejętności elektronicznych (EL) oraz 102 punkty w inwigilacji i komunikacji (SC) w teście ASVAB (Arped Services Vocational Aptitude Battery).

Ponieważ żołnierze w tej pracy mają dostęp do wrażliwych informacji wojskowych i pracują z nimi, kandydaci muszą kwalifikować się do tajnego poświadczenia bezpieczeństwa. Dotychczasowa działalność przestępcza, w szczególności przestępstwa związane z narkotykami, oraz problemy finansowe mogą zdyskwalifikować żołnierzy z tego rodzaju odprawy.

Ponadto, powinieneś być w stanie jasno wymawiać mówiony angielski, być obywatelem USA i być w stanie łatwo pracować przez dłuższy czas w zamkniętych obszarach. Możesz otrzymać zaliczenie za pomyślne ukończenie jednego roku w algebrze szkoły średniej i nauce.

Jeśli odniesiesz sukces w tej roli, możesz ostatecznie zdać egzamin, aby przejść do pozycji MOS 25W, szefa operacji telekomunikacyjnych . W tej roli będziesz nadzorować wszystkie funkcje systemów informatycznych do sterowania, kontroli, komunikacji i komputerów.

Role cywilne Podobnie jak MOS 25N

Umiejętności, których się nauczysz, pomogą w przygotowaniu cię do potencjalnej kariery w zakresie wsparcia sieci, przetwarzania danych i programowania komputerów.