Pielęgniarka telefoniczna

Jetta Productions / Blend Images / Getty Images. 5 pracy w domu dla pielęgniarek

Definicja:

Triage telefoniczne to sytuacja, w której pracownik medyczny, zwykle zarejestrowana pielęgniarka, rozmawia przez telefon z pacjentem i ocenia symptomy lub problemy zdrowotne pacjenta i oferuje porady.

Odbywa się to za pomocą protokołów klinicznych, które pomagają pielęgniarce określić stopień nasilenia problemów zdrowotnych pacjenta i uszeregować je według pilności. Pielęgniarki telefoniczne przygotowują pacjentów i prowadzą ich do odpowiedniej opieki.

Usługi w zakresie segregacji telefonicznej są oferowane przez placówki służby zdrowia, często w gabinetach lekarskich, aby odbierać telefony od pacjentów próbujących skontaktować się z lekarzem. Telefoniczna triage niekoniecznie oznaczała telepracę dla pracownika służby zdrowia, choć może. Telefoniczna segregacja odbywa się pod szerokim parasolem telezdrowia .

Jeszcze:
Lista zadań pracy w domu pielęgniarka
Praca medyczna z domu
Medical Call Center Jobs
Czy LPN może pracować w domu?

Znany również jako: telefoniczne triage, telefon pielęgniarka triage, telezdrowie, telenumerowanie, teletransport