Jury Consultant Profil kariery

Prawnicy nie pozostawiają wyników głośnych prób przysięgłych na rzecz instynktu i szansy. Opierają się na konsultantach jury, którzy są ekspertami w zakresie zachowań ludzkich, pomagają badaczom prawników i wybierają przysięgłych oraz zapewniają wgląd w zachowanie jurorów. Konsultanci Jury są wykorzystywani zarówno w procesach karnych, jak iw skomplikowanych postępowaniach cywilnych .

Wymagania edukacyjne

Konsultanci Jury posiadają co najmniej tytuł licencjata, ale magistra lub doktora.

w naukach behawioralnych, socjologii, politologii, kryminologii, psychologii lub innej naukach społecznych jest zwykle preferowana. Dodatkowy stopień naukowy jest pomocny, ale nie konieczny. Konsultanci Jury zatrudniani są ze względu na swoją intuicję i znajomość ludzkich zachowań, a nie ich ekspertyzy prawne.

Pretrial Duties

Konsultanci Jury są nieodłączną częścią procesu prawnego, jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Badacze docierają do środowisk jurorów, tworzą profile jurorów i pomagają przy wyborze jury i trudzie - pytaniu przyszłych jurorów. Konsultanci Jury mogą prowadzić grupy fokusowe i próbne próby. Prowadzą również badania wstępne, zbierają i analizują dane demograficzne, wykonują analizy statystyczne i opracowują raporty analityczne.

Obowiązki testowe

Opracowanie strategii próbnych, które pomogą kształtować postrzeganie jurorów, jest jednym z najważniejszych zadań konsultanta jury, ponieważ może to prowadzić do korzystnego wyniku.

Konsultant zapewni wgląd w język ciała przysięgłych i zachowanie na rozprawie, a także świadków coachów w celu jak najlepszego przedstawienia faktów będących przedmiotem zadawania pytań. Może pomóc prawnikom zidentyfikować argumenty i opracować strategie. Niektórzy konsultanci jury tworzą grafiki sądowe i prezentacje multimedialne, aby pomóc prokuratorowi wplątać jury w fascynującą i przekonującą opowieść.

Umiejętności konsultanta jury

Konsultanci Jury muszą posiadać wnikliwy wgląd w ludzkie zachowanie, motywację i umiejętności podejmowania decyzji. Niezbędne są doskonałe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, a także wyjątkowe umiejętności pisania, mówienia i prezentacji. Badania stanowią integralną część pracy, dlatego kandydaci powinni mieć wyjątkowe umiejętności w zakresie analizy danych, a także biegłości w oprogramowaniu statystycznym. Ważna jest znajomość metodologii badań w zakresie nauk społecznych.

Chociaż dyplom prawniczy nie jest wymagany, konsultant przysięgłych powinien co najmniej dobrze zrozumieć procedury prawne i terminologię. Umiejętności rozwoju klienta są również pomocne w pozyskiwaniu silnej i lukratywnej bazy klientów.

Wynagrodzenie konsultanta jury

Typowa próba przysięgłych może kosztować w górę 60 000 $. Wyrafinowana prezentacja elektroniczna może kosztować 125 000 USD. Te ogromne opłaty przekładają się na hojne dochody dla konsultantów jury. Podczas gdy płace zaczynają się od około 44 000 USD od 2016 roku, mogą sięgnąć 100 000 $, a doświadczeni konsultanci z Ph.D mogą zarabiać znacznie więcej.

Środowisko pracy

Większość konsultantów jury jest często zatrudnianych przez firmy konsultingowe, które mogą się mierzyć od małych firm butików po duże, międzynarodowe firmy, ale niektóre z nich pracują samodzielnie.

Niektóre duże firmy prawnicze zatrudniają konsultantów jury. Charakter pracy jest szybki i wymagający, i może wymagać długich podróży i trudnych harmonogramów, aby dotrzymać terminów klientów.

Perspektywy pracy

Tam, gdzie są wysokie stawki, duże pieniądze, są prace konsultantów jury. Ta kariera stała się popularna dzięki szeroko nagłośnionym testom, takim jak Casey Anthony i Jodi Arias.